Svetovalni delavki: Polona Kiker in Tjaša Lepoša

uradne ure: vsak dan od 7.30 do 14.30

telefon: 02 330 44 42 (Polona Kiker); 02 330 44 26 (Tjaša Lepoša)

spletna stran:  https://sites.google.com/a/druga.si/profleposa

e-mail: polona.kiker@druga.si , tjasa.leposa@druga.si,

Vpisnica – obrazec na spletni strani Ministrstva za šolstvo in šport