Učbeniški sklad

Domov/Učbeniški sklad
Učbeniški sklad 2016-06-30T16:00:26+00:00

UČBENIŠKI SKLAD

Šola omogoča vsem dijakom, da si na podlagi Pravilnika o upravljanju učbeniških skladov izposodijo učbenike iz učbeniškega sklada. Seznam vseh obveznih gradiv se objavi najkasneje do 15. junija.

Izposojevalnina za eno šolsko leto je 1/3 nabavne cene vseh v kompletu zbranih učbenikov in se opravi v dveh obrokih (avgust, oktober). Dijaki 1. in 2. letnikov naročijo komplet v celoti, dijaki 3. in 4. letnikov pa komplet učbenikov za skupne predmete ter izbrane učbenike za izbirne predmete.

NAROČANJE IN PREVZEM UČBENIKOV

Bodoči dijaki, ki se vpisujejo v 1. letnik, prejmejo naročilnico za svoj komplet učbenikov po pošti in jo oddajo ob vpisu (ali najkasneje do 26. junija) v svetovalni službi.

Dijaki od 2. do 4. letnika naročijo učbenike z elektronsko naročilnico. V začetku junija prejmejo od razrednikov svoje uporabniško ime in geslo, s katerim dostopajo do spletnega obrazca.

Naročilo učbenikov je možno do 13. 6. 2016, ko se spletna aplikacija zapre.

Prevzemanje naročenih učbenikov poteka med 25. in 31. 8. 2016  v učilnici 1L2 po objavljenem urniku.

Ob prevzemu učbenikov je obvezno potrebno predložiti:

  • potrdilo staršev,
  • osebni dokument s fotografijo in
  • potrdilo o plačilu 1. obroka izposojevalnine.

Pogoj za prevzem so poravnane vse obveznosti do učbeniškega sklada.

VRAČANJE UČBENIKOV

Dijaki vrnejo naročene učbenike pred koncem šolskega leta v učilnici 1L2 od 14. do 16. 6. 2016 po objavljenem urniku. Zadnji dan za vračilo je 19. 6., po tem datumu šola izda pisne opomine. Zaključni 4. letniki vračajo gradivo najkasneje v času ustnih izpitov od 16. do 22. 6. 2016.

Kadar dijak potrebuje katerega od učbenikov še eno leto, lahko izposojo podaljša še za eno leto brez vmesnega vračanja. Izposojevalnina se obračuna avtomatsko.

Če dijak učbenik poškoduje ali uniči oziroma ga ne vrne do 30. 6., zanj po položnici plača odškodnino. Dokazilo o plačilu predloži v računovodstvo.

Za dodatne informacije pišite na: usklad@druga.si

X