AKTIVNO DRŽAVLJANSTVO

Aktivno državljanstvo je namenjeno dijakom, ki želijo spoznati ustroj demokratične družbe, pomen demokratičnega odločanja in načine, s katerimi lahko vplivajo na spremembe na lokalni oziroma državni ravni.

Z Akademijo za politični menedžment iz Ljubljane bomo pripravili delavnice o aktivnem državljanstvu. Dijaki bodo v okviru teh delavnic spoznali pravice, ki jih imajo kot občani, državljani in na kakšen način jih lahko uresničujejo. Oblikovali bomo predloge za spremembo izbranega zakona ali pravilnika in jih poslali na ustrezno institucijo.

Načrtujemo obisk pomembnih odločevalskih institucij na lokalni in državni ravni tj. obisk Državnega zbora (DZ) in spoznavanje delovanja poslancev, predsednika DZ, strokovnih sodelavcev, matičnih delovnih teles DZ.

Prizadevali si bomo za aktivno udeležbo naših dijakov na kateri od sej Odbora za izobraževanje v primeru, da bodo razpravljali o vsebinah, kjer bi dijaki lahko vplivali na odločitev. Prav tako bomo obiskali občino Maribor, se seznanili z delovanje občinskega sveta in drugih služb. V okviru dejavnosti bomo organizirali eno oziroma dve okrogli mizi o aktualnih družbeno-socialnih vsebinah z nosilci politične odgovornosti. Dijaki bodo aktivno sodelovali v eni od organizacij po lastni izbiri (nevladna organizacije, lokalna skupnost, dijaška skupnost …).

Mentorica: Vesna Vervega
Srečanja: po dogovoru (vsak četrtek)


BOREC

Več kot 25 let šolski časopis Borec še vedno spremlja dogajanje na šoli. To je redkost med srednješolskimi glasili, 5 številk letno (vsako leto!) pa še večja. V času, ko tiskani mediji izgubljajo veljavo, je to izjemen dosežek, prav tako občudovanja vredno pa je, da za šolski časopis v enem šolskem letu članke napiše okoli 40 novinarjev – dijakov. Borec piše o dogajanju na šoli; trudimo se, da bi poročali o prav vseh pomembnejših dogodkih na šoli, čeprav to zaradi izjemne količine dogajanj, prireditev in projektov na šoli ni vedno mogoče. Z Borcem tako spoznavamo šolsko dogajanje, kritične poglede na šolo in odzive na dogodke na šoli. Posebej se trudimo, da imajo prispevki tisto značilno dijaško iskrivost in ostrino, ki je v odraslih letih na takšen poseben način več ne zmoremo in na ta način ponujajo tudi povratno informacijo nam učiteljem in snovalcem šolskega dogajanja.


DEBATNI KLUB II. GIMNAZIJE MARIBOR

Debatni klub II. gimnazije Maribor ima posebno energijo, saj v njem bivajo posebno energični ljudje, predvsem z zelo energičnimi mnenji, ki se krešejo ali pa tudi ne. Odvisno od tega kako dobro so se pripravili na dano trditev. V debati namreč velja, da se za vse najde (dober) argument in bolj ali manj dober primer.

Debata na Drugi ima dolgoletno tradicijo in veliko je takšnih debaterjev, ki uspešno nadaljuje svojo debatno pot tudi v študentskih letih. Na Drugi se v okviru kluba srečujemo enkrat tedensko, že več let je to petkov popoldan, ki je namenjen izključno debatiranju. Pred posameznimi, predvsem mednarodnimi turnirji pa so seveda ta srečanja intenzivnejša.

Že od začetka imamo navado, da bolj izkušeni debaterji uvajajo mlajše debaterje – jim svetujejo pri pripravah in izvedbi debat, saj je včasih veliko učinkoviteje znanje, nasvete in popravke sprejemati od sovrstnikov – tistih »velikih«, ki jim je uspelo. Posebej smo veseli obiska katerega naših bivših debaterjev, sedaj študenta na prenekateri prestižni tuji univerzi, ki pripravi posebno srečanje na posebno temo. Debaterje usmerja tudi trener, ponavadi aktiven v študentski debati, ki ima za seboj bogato in uspešno  debatno ter sodniško kariero.

Razloge za svojo predanost debati dijaki težko opišejo, večinoma pa pravijo, da je to življenjski slog. Poleg tega, da so po nekaj letih že pravi stari mački v javnem nastopanju v slovenskem in angleškem jeziku, znajo sprejemati nasprotna mnenja in argumente, so vešči natančnih metod raziskovanja iz različnih virov in sposobni karseda hitro iskati nove ideje ter odgovarjati nanje, se pri vsem tem zabavajo in spoznavajo sorodne duše z drugih slovenskih in tujih srednjih šol. Z udeležbo v klubu postajajo odgovorni misleči svetovljani, ki bodo morda nekoč tako kot marsikateri debater čez lužo postali veliki na področjih, ki premikajo gore in obračajo svet.

Debatni klub II. gimnazije že nekaj let sodi med najboljše slovenske klube, zato se nekaj naših dijakov vsako leto uspe kvalificirati v slovensko debatno ekipo za svetovno prvenstvo.

Mentorica: Andreja Mikluš, prof.
andreja.miklus@druga.si


KLUB  »DOUCE FRANCE«

Naš slogan: »Drugačnost in različnost bogatita naš svet, spoštujmo drug drugega«.

Na naših srečanjih odkrivamo Francijo in frankofonske kulture drugače: s pesmimi, knjigami, filmi in tudi skozi kulinariko (če je to možno, pokušamo tipične jedi). Skozi spoznavanje frankofonskih kultur udeleženci ozaveščajo in spoznavajo tudi svojo lastno.

Sodelujemo s Francosk Inštitut v Slovenji s programom »France voyage« (Francija potuje) in na tekmovanje v pripravi francoskih slaščic »Macaron d’or« (Zlati makron).

Na naši tradicionalni »Fête de la musique« (Praznik glasbe) sodelujejo več kot 15 šol iz cele Slovenjie. Talentirani učenci iz osnovnih šol in dijaki iz srednjih šol nas očarajo različnimi plesi in frakofonskimi pesmimi.

Mentorica: Mary Ellen Ramasimanana Virtič
Srečanja: enkrat na dva tedna po dve uri


EKOSKUPINA

Ekoskupina II. gimnazije Maribor deluje že 27 let. Kot prva slovenska gimnazija smo se vključili v mednarodni projekt Ekošola kot način življenja, ki s svojimi akcijami povezuje veliko vrtcev,  osnovnih in srednjih šol v Sloveniji in Evropi. Temelj je aktivno udejstvovanje dijakov v akcijah in aktualnih projektih, s katerimi spodbujamo odgovoren odnos do okolja in zdrav življenjski slog.

Tradicionalna  je dobrodelna akcija v kateri zbiramo prostovoljne prispevke in odeje za zapuščene živali, obiščemo Zavetišče za živali Maribor in predamo donacijo. Posvojili smo Pekrski potok je akcija, v kateri opravimo kemijsko in biološko analizo ter ocenimo kakovost vode v Pekrskem potoku. Organiziramo kuharske delavnice Zdravo z Drugo, kjer pripravljamo zdravo hrano iz svežih sestavin, ki so ob nakupu v čim manjši količini embalaže. V delavnicah Naravna kozmetika se naučimo delati mila, dišave in mazila. V prednovoletnem času izdelujemo pecivo za dobrodelno akcijo Druga pomaga.

Mentorice: Sanja Cvar, Darja Kravanja, Anita Mustač


MLADINSKI PARLAMENT ZA ALPSKO KONVENCIJO

V Mladinskem parlamentu za Alpsko konvencijo (YPAC) sodeluje vsako leto približno 70 dijakov in 20 učiteljev desetih srednjih šol iz Avstrije, Nemčije, Italije, Švice, Francije, Lihtenštajna in Slovenije. Vsako leto gosti Mladinski parlament druga država.

Na zasedanju YPAC dijaki angažirano in s strokovno podporo prepoznavajo aktualne okoljske probleme in s podprtimi argumenti skupaj iščejo rešitve za ohranjanje alpskega prostora. Za predloge rešitev nato glasujejo na generalnem zasedanju.

V okviru YPAC-a  deluje tudi novinarska ekipa, ki piše članke, fotografira, snema ter intervjuva politike, strokovnjake, dijake in profesorje. Delovanje Mladinskega parlamenta predstavljajo preko spleta, lokalnih časopisov in  internega časopisa »Flaying facts«.

Po zasedanju Mladinskega parlamenta  delegacije predstavljajo sprejeto resolucijo lokalnim oblastem v vseh sodelujočih državah. Tako delegacija II. gimnazije predstavlja vsakoletno delo na  seji mestnega sveta in v  Državnem parlamentu.

Mentorici: Darja Kravanja in Barbara Bedenik
Srečanja: Enkrat tedensko


MY LONDON – MOJ LONDON

My London je projekt, ki je pisan na dušo dijakom, ki radi raziskujejo, so samostojni in bi želeli London spoznati malo drugače na bolj pristen, svoj način.

Letalsko karto in namestitev določimo skupaj, dijaki pa si sami pripravijo program aktivnosti po dnevih, obisk znamenitosti, muzejev, muzikalov in univerz.

Prav tako morajo dijaki usvojiti podzemno železnico in avtobusne linije ter prevoz od letališča do centra mesta.

Dijaki tako doživijo mesto na res unikaten način, uživajo v mednarodnem utripu mesta, preizkušajo hrano iz celega sveta in se tako urijo v pomembnih življenjskih spretnostih, kot so organizacija, orientacija in samostojnost.

Vsako leto naše dogodivščine obogatimo z enodnevnim obiskom bližnjih mest kot to Brighton, Oxford in Cambridge.

Mentorica: Jasna Sukič
Srečanja: Dvakrat na mesec po dve uri


ANGLEŠKA MATURA MALO DRUGAČE

IRSKA IN W. BUTLER YEATS

6 dnevni Izlet na Irsko je zastavljen kot spoznavanje irske kulture, običajev, znamenitosti preko poezije W. BUTLER YEATSA, saj je njegova pesem The lake Isle of Innisfree  obvezni del maturitetnega čtiva.

Po dveh dneh raziskovanja Dublina se odpravimo v mesto Sligo od koder gremo na otok Innisfree, ki ga opisuje znameniti pesnik. Obiščemo tudi čudovite klife (Cliffs of Moher) in mestece Gallway.  Nekaj časa imamo na voljo tudi za obisk znamenitega kolidža Trinity, obisk bližnjih obmorskih mestec kot sta Bray and Howth, podamo pa se tudi v gore.(Wicklaw mountains)

Naša irska dogodivščina je primerna za vse ljubitelje poezije in prelepe narave.

Mentorica: Jasna Sukič
Srečanja: Dvakrat na mesec po dve uri