1. februarja je osem drugogimnazijcev sodelovalo na državnem tekmovanju iz razvedrilne matematike. Štirje so dosegli zlato, štirje pa srebrno priznanje. Zlati so postali: Erik Červek Roškarič, ki je dosegel prav vse možne točke in prejel tudi 1. nagrado in Kaja Rajter iz 1. letnika, Vito Levstik iz 3. letnika ter Luka Korotaj iz 4. letnika. Srebrno priznanje so dosegli: Brina Podgajski Kampuš, Nika Makuc in Žiga Kovačič iz 2. letnika ter Staš Horvat iz 4. letnika.
Čestitamo!                                                                                    Jelka Hedžet