ERASMUS +

ERASMUS + 2017-12-18T09:41:47+00:00

Aktivnosti med letom po mesecih v šolskem letu 2017/18:

II. gimnazija Maribor vsako leto vpisuje tudi dijake iz drugih držav. Da bi se dijaki lažje vključili v razred, šolo in lokalno skupnost smo jim pripravili naslednje aktivnosti.

IB DAY

POHOD NA TRIKOTNO JASO

SPREJEM MM1

VODENJE PO MARIBORU

TOK TEDEN

X