KA01 ERASMUS+ 2017/19: IZOBRAŽEVANJE PROFESORJEV

 Pozor! Z boljšo komunikacijo zmanjšujemo kulturne, generacijske in digitalne razlike novodobne generacije dijakov v evropski družbi.

 ‘Mind the (Culturalisation, Generation, CyberNation) gap!’ And overcome Cultural, Generation and Digital differences of our students in European Society

 Opis projekta:

1. gimnazija Maribor ima v svoji viziji razvoja zapisano, da želi dosegati akademsko odličnost na vseh področjih dela, ki jih s svojimi programi razvija ter podpira. Smo gimnazija, ki na osnovi rezultatov mature sodi med 10 najboljših slovenskih gimnazij, rezultati na mednarodni maturi pa nas uvrščajo med 5 % najboljših šol na svetu, ki ta program izvajajo. Zato naši dijaki praviloma nimajo težav pri vpisu na prestižne univerzitetne programe tako doma kot v tujini.

Želimo, da se naši učitelji aktivno vključijo v tečaje angleškega jezika, v katerih je uporaba sodobne IKT, inovativnih učnih metod in pristopov poučevanja ter učenja združena s kulturno dediščino in z učenjem angleškega jezika. Izbrane teme so del kurikuluma pri predmetih programa Mednarodna matura in bodo učiteljem v neposredno pomoč pri izvajanju učnih načrtov posameznih predmetov. Z mednarodnim profilom dijakov v programu Mednarodna matura obstaja večja možnost, da bi morebiti prihajalo do nestrpnosti med dijaki zaradi drugačnosti in medkulturnih razlik. Nanje moramo biti profesorji še posebej pozorni. Z udeležbo na mednarodnih seminarjih in delavnicah o kulturnih razlikah bi novo pridobljeno znanje lahko uporabili pri pouku. Z novimi izkušnjami bi lažje ozaveščali sodelavce ter dijake na šolski in lokalni ravni.

 

Globalni cilji so:

  1. izboljšati znanje akademske, strokovne in pogovorne angleščine (učiteljev in posledično dijakov in s tem izboljšali kakovost komunikacije med dijaki in učitelji ter dvigniti nivo poučevanja z uporabo novih vsebin ‘Hands on’ materialov iz izobraževanj),
  2. okrepiti poznavanje zgodovinsko-socioloških temeljev drugih kultur in krepiti primerjalno znanje z našo lastno (z vzpostavitvijo mednarodnih izmenjav in organizacijo mednarodnih dogodkov, krepiti internacionalizacijo lastne institucije)
  3. uvajanje najsodobnejših trendov na področju IKT(EE day, raziskovalne naloge, diseminacija projekta).