T: +386 (0) 2 330 44 30|info@druga.si

18. DRŽAVNO TEKMOVANJE SREDNJEŠOLCEV IZ ZNANJA EKONOMIJE

januar 2017

12jan(jan 12)1:0023mar(mar 23)1:0018. DRŽAVNO TEKMOVANJE SREDNJEŠOLCEV IZ ZNANJA EKONOMIJE

Podrobnosti dogodka

 1. DRŽAVNO TEKMOVANJE SREDNJEŠOLCEV IZ ZNANJA EKONOMIJE

 

Srednja ekonomska šola Maribor                                               II. gimnazija Maribor

Trg Borisa Kidriča 3                                                                    Trg Miloša Zidanška 1

2000 Maribor                                                                              2000 Maribor

 

 

razpisujeta v šolskem letu 2016/2017 dve tekmovanji iz znanja ekonomije – razvoj in delovanje gospodarstva:

 

GIMNAZIJSKO TEKMOVANJE za dijake ekonomskih gimnazij in splošnih gimnazij, ki se pripravljajo na splošno maturo (v obsegu več kot 140 ur);

 

TEKMOVANJE ZA EKONOMSKE TEHNIKE za dijake srednjih ekonomskih šol, drugih srednjih strokovnih in tehniških šol, poklicno-tehničnega izobraževanja in gimnazij, ki imajo v predmetniku ekonomijo, sodobno gospodarstvo, razvoj in delovanje gospodarstva ali sorodne učne cilje in vsebine (v obsegu do 140 ur).

 


 

GIMNAZIJSKO TEKMOVANJE – RAZPIS

 

Državno tekmovanje bo 23. 3. 2017 na Srednji ekonomski šoli Maribor ob 10.00.

 

Gimnazijskega tekmovanja iz znanja ekonomije se lahko udeležijo dijaki četrtih letnikov ekonomskih gimnazij in splošnih gimnazij, ki se pripravljajo na splošno maturo (v obsegu več kot 140 ur).

 

Šolsko tekmovanje organizirajo tekmovalne komisije kot izbirno tekmovanje za oblikovanje ekipe za državno tekmovanje najkasneje do 20. 2. 2017.

 

Tekmovanje na šolski in državni ravni traja 60 minut.

 

Naloge zajemajo vsebine in cilje iz učbenikov:

 • Miroslav Glas, Ekonomija – temelji mikroekonomije, Zavod RS za šolstvo, Ljubljana, 2002,
 • Bogomir Kovač idr., Ekonomija 3, Zavod RS za šolstvo, Ljubljana, 2014 in
 • Nevenka Hrovatin, Tanja Batistič, Ekonomija 4 Razvojne poti slovenskega gospodarstva, Zavod RS za šolstvo, Ljubljana. 2013 – vključno s poglavjem Mednarodna vpetost Slovenije.

 

Tekmovalci bodo reševali:

 • naloge objektivnega tipa in
 • računske naloge.

 

Potrebni pripomočki: papir (pripravi organizator) ter pisalo in kalkulator brez grafičnega prikazovanja funkcij, ki ju prinesejo s seboj tekmovalci.

 

Vsaka šola lahko prijavi na državno tekmovanje tri tekmovalce, ki so dosegli najvišje število točk na šolskem tekmovanju.

 

Kotizacija za prijavljenega dijaka je 8 EUR, plačljiva po prejemu računa.

 

Šole lahko prijavijo tekmovalce do 1. 3. 2017 (prijava na spletni strani SEŠ https://www.ses-mb.si/).

 

Rezultati državnega tekmovanja bodo objavljeni na dan tekmovanja.

 

PRILOGE:

 • Struktura vsebine nalog (priloga 1).

 

 

 

EKONOMIJA – RAZVOJ  IN DELOVANJE GOSPODARSTVA – RAZPIS

 

Državno tekmovanje bo 23. 3. 2017 na Srednji ekonomski šoli Maribor ob 10.00.

 

Tekmovanja za ekonomske tehnike se lahko udeležijo dijaki srednjih ekonomskih šol, drugih srednjih strokovnih in tehniških šol, poklicno-tehničnega izobraževanja in gimnazij, ki imajo v predmetniku ekonomijo, sodobno gospodarstvo, razvoj in delovanje gospodarstva ali sorodne učne cilje in vsebine (v obsegu do 140 ur).

 

Šolsko tekmovanje organizirajo šolske tekmovalne komisije kot izbirno tekmovanje za oblikovanje ekipe za državno tekmovanje najkasneje do 20. 2. 2017.

 

Tekmovanje na šolski in državni ravni traja 60 minut.

 

Naloge zajemajo cilje kataloga znanj za vsebinski sklop Razvoj in delovanje gospodarstva oz. vsebin učbenikov:

 • Helena Fortič, Razvoj in delovanje gospodarstva, Sodobno gospodarstvo, DZS, Ljubljana, 2012  in
 • Nataša Vrčon Tratar, Sodobno gospodarstvo 2,  Razvoj in delovanje gospodarstva, Mohorjeva, Celovec, 2010 in
 • Helena Fortič, Temelji ekonomije, DZS, Ljubljana, 2002.
 • Naloge zajemajo naslednje vsebine: temeljni ekonomski problem in gospodarjenje, koristnost, premica cene, krivulja možnosti proizvodnje, proizvodnja (stroški, poslovni izid, kazalniki uspešnosti), trg in konkurenca (povpraševanje, ponudba, tržno ravnovesje, nepopolno konkurenca), razdelitev in značilnosti delniških družb.

 

Tekmovalci bodo reševali:

 • naloge objektivnega tipa,
 • računske naloge in
 • analizo strokovnega besedila.

 

Potrebni pripomočki: papir (pripravi organizator) ter pisalo in kalkulator brez grafičnega prikazovanja funkcij, ki ju prinesejo s seboj tekmovalci.

 

Vsaka šola lahko prijavi na državno tekmovanje tri tekmovalce iz posameznega izobraževalnega programa, ki so dosegli najvišje število točk na šolskem tekmovanju.

 

Kotizacija za prijavljenega dijaka je 8 EUR, plačljiva po prejemu računa.

 

Šole lahko prijavijo tekmovalce do 1. 3. 2017 (prijava na spletni strani SEŠ https://www.ses-mb.si/).

 

Rezultati državnega tekmovanja bodo objavljeni na dan tekmovanja.

 

PRILOGE:

 • Struktura vsebine nalog (priloga 2).

 

 

 

PRILOGA 1:

 

GIMNAZIJSKO TEKMOVANJE – STRUKTURA VSEBINE NALOG

 

Skupaj 19 nalog:

 • 16 nalog objektivnega tipa, točkovanih po 1 točko,
 • 3 računske naloge, točkovane od 4 do 10 točk.

 

Struktura vsebine nalog:

Mikroekonomija:

 • 8 nalog objektivnega tipa iz vsebin: ekonomski problem, gospodarska dejavnost in posameznik, proizvodnja, trg in konkurenca, nepopolna konkurenca, razdelitev, potrošnja, denar.
 • 2 računski nalogi.

Sodobno tržno gospodarstvo:

 • 3 naloge objektivnega tipa

Makroekonomija

 • 5 nalog objektivnega tipa iz vsebin: razvojni potencial in dejavniki razvoja slovenskega gospodarstva (brez mejnega kapitalnega koeficienta), osnove ekonomskega sistema in ekonomske politike, mednarodna vpetost Slovenije.
 • 1 računska naloga.

 

 

 

PRILOGA 2:

 

TEKMOVANJE ZA EKONOMSKE TEHNIKE – STRUKTURA VSEBINE NALOG

 

Skupaj 17 nalog:

 • 13 nalog objektivnega tipa, točkovanih po 1 točko,
 • 3 računske naloge, točkovane od 3 do 5 točk,
 • analiza strokovnega besedila, točkovana s 7 točkami.

 

Struktura vsebine nalog:

 • 13 nalog objektivnega tipa iz vsebin: ekonomski problem, gospodarjenje, koristnost, potrošna in proizvodna izbira, proizvodnja, trg in konkurenca, razdelitev, delniška družba;
 • 3 računske naloge iz vsebin: potrošna in proizvodna izbira, stroški, poslovni izid, kazalniki učinkovitosti gospodarjenja, povpraševanje, elastičnost povpraševanja, ponudba, tržno ravnovesje;
 • strokovno besedilo.

 

več

Ura

Januar 12 (četrtek) 1:00 - Marec 23 (četrtek) 1:00

Go to Top