T: +386 (0) 2 330 44 30|info@druga.si

FINANČNA POMOČ

januar 2021

21jan(jan 21)11:0009feb(feb 9)0:00FINANČNA POMOČ

Podrobnosti dogodka

FINANČNA POMOČ
25. 1. 2021 bo pričel teči rok za zbiranje prijav in potrebnih dokazil za dodelitev enkratne finančne pomoči.
Rok za oddajo dokazil je 9. 2. 2021.
Dijaki lahko trikrat v šolskem letu zaprosijo za enkratno denarno finančno pomoč, na podlagi sprejetega Pravilnika o dodeljevanju enkratne finančne pomoči dijakom.

Dijaku se lahko financirajo stvari in aktivnosti povezane s šolanjem dijaka (npr. šolska ekskurzija, mesečna vozovnica, šolsko kosilo, nakup učbenikov, nakup oblačil in obutve).
Šola pri dodelitvi sredstev socialno ogroženim dijakom upošteva naslednje kriterije:

  • prejemanje denarne socialne pomoči po predpisih o socialnem varstvu,višina dohodkov na družinskega člana,
  • višina otroških dodatkov,
  • brezposelnost staršev,
  • dolgotrajna bolezen v družini,
  • dolgotrajnejši socialni problemi,
  • druge specifike v družini.

Dijaki se na razpis prijavijo s prijavnico, ki so jim jo posredovali  razredniki. Izpolnjen obrazec z dokazili pošljite preko elektronske pošte: polona.kiker@druga.si ali preko pošte.

več

Ura

Januar 21 (četrtek) 11:00 - Februar 9 (Torek) 0:00

Go to Top