T: +386 (0) 2 330 44 30|info@druga.si

PREŠERNOV NATEČAJ 2018/19

december 2018

03dec(dec 3)0:0011jan(jan 11)23:00PREŠERNOV NATEČAJ 2018/19

Podrobnosti dogodka

PREŠERNOV NATEČAJ 2018/19

»Pripetilo se je nekaj čudovitega v mojem ateljeju in v meni samem …
Moji modeli so oživeli. Iz teh motnih oči je zasijala duša, — sončna luč izza megle … Znane osebe in vsakdanje zgodbe so se spajale v dovršeno harmonijo; sedanjost je stala pred mano v jasnem soglasju z davno minulimi časi in s krasno prihodnostjo, o kakršni je sanjalo
moje srce v svojih najlepših urah.«
Ivan Cankar

S Cankarjevimi besedami vas tudi v Cankarjevem letu vabimo, da oživite svoje modele in jim vdihnite dušo ter tako sodelujete na Prešernovem natečaju z besedo, sliko, risbo, skladbo, filmom, gibom, predstavo. Naj se v vas zgodi nekaj čudovitega, naj se vse spoji v dovršeno harmonijo, o kakršni sanja vaše srce.

Prešernov natečaj bo potekal od 1. decembra 2018 do 11. januarja 2019.

Svoje ustvarjanje in poustvarjanje na literarnem, likovnem, glasbenem, fotografskem, filmskem, plesnem in gledališkem področju zberite ter sestavite v urejeno celoto, ki naj predstavlja kontinuiteto vašega ustvarjanja.

Izdelke vložite v kuverto (likovne in fotografske tudi ustrezno zaščitite), kuverto opremite s šifro, ki jo v zaprti pisemski ovojnici tudi dešifrirajte; in nato oddajte prispevke v tajništvu.

Natečaj za scenarij proslave
Dijaki, ki verjamejo, da lahko sporočijo kaj ustvarjalnega, svežega in estetsko dovršenega, naj pošljejo svojo idejo v obliki scenarija za proslavo ob slovenskem kulturnem prazniku. Vabimo posameznike ali skupine (morda tudi razrede), da se predstavijo s svojim predlogom izvedbe proslave. Scenarije oddajte profesorju Dragu Megliču do 17. decembra 2018 na el. naslov: drago.meglic@druga.si.

RAZPISNI POGOJI
Literarno področje
Prispevki naj bodo plod daljšega ustvarjanja in raznoliki. Če ustvarjate na različnih področjih, oddajte prispevke ločeno (npr. likovne in literarne). Če ustvarjate več zvrsti literature, lahko oddaste pesmi, prozo in dramatiko, lahko pa se odločite samo za eno zvrst.
Med vašimi literarnimi stvaritvami izberite tiste, ki predstavljajo neko celoto – pesmi, proza, kratke zgodbe, dramski poskusi – in lahko predstavijo vašo poetiko, metaforiko, tematiko, snov ali morda samo vaš ustvarjalni duh. Komisija ne more vrednotiti vašega ustvarjanja, če ima pred seboj le dve ali tri pesmi ali kratek spis o neki temi. Oddani prispevek opremite s šifro, jo dešifrirajte v zaprti kuverti, ki jo dodajte v kuverto skupaj s prispevkom.

Likovno področje
Vse prispevke z likovnega področja (slike, kiparska dela) primerno zavarujte in prav tako opremite s šifro ter jo dešifrirajte v zaprti kuverti, ki jo prilepite na zadnjo stran izdelka.

Glasbeno in plesno področje
Na Prešernov natečaj lahko prijavite solistične ali skupinske avtorske vokalne, inštrumentalne, vokalno-inštrumentalne ali plesne dosežke vašega kreativnega ustvarjanja. Lahko se tudi odločite za kompozicijsko tehniko (ročna notacija ali notacija s primernim računalniškim glasbenim programom), računalniško kompozicijo, aranžiranje glasbenega dela, improvizacijo ali stilistično tehniko, klasični ali sodobni ples.
Vsaka skladba oz. vaše avtorsko delo mora biti posneto v video, midi, wav ali mp3 obliki, dolžina skladbe oz. plesa mora biti od 3 do 6 minut, predložiti je treba partituro vašega dela in obvezno sestavek v obsegu 200–300 besed, v katerem pojasnite namen nastanka vašega dela, njegovo razumevanje vsebine oz. naslova, proces izdelave (ideje, viri, notni osnutki, plesni koraki …) in rezultat oz. vaš avtorski izdelek kot celoto. Ne pozabite: zapakirano in šifrirano ovojnico oddajte s pripisom »GLA«.

Fotografija
Fotografije, ki jih boste oddali na natečaj, naj bodo v enem izmed navedenih formatov: 13 x 18, 30 x 40 ali 30 x 45. Posamezna kolekcija naj bo vedno v enakem formatu. To navodilo je potrebno zaradi morebitne uporabe fotografij za kasnejšo razstavo. Manjši format ni primeren za razstavo. Digitalnega ali kakšnega drugega medija, na katerem se nahajajo posnetki, ne prilagajte v kuverto s kolekcijo. Komisija bo namreč ocenjevala samo fotografije.
Število fotografij v posamezni kolekciji naj bo od 3 do največ 10 in naj bodo ustrezno pritrjene na podlago, skupaj s podlago naj ne presegajo A3-formata oziroma zgoraj navedene največje dimenzije. Če posameznik na natečaju sodeluje z več kolekcijami, naj bo vsaka samostojna in opremljena s svojo šifro. Posamezni dijak lahko sodeluje največ s tremi različnimi kolekcijami.
Posamezna kolekcija naj bo vsebinsko zaključena. Tema fotografij, ki sodelujejo na natečaju v obliki kolekcij, ni določena. Posamezne fotografije ne bodo vključene v tekmovanje, kar pomeni, da je težišče na ustrezno izbrani kolekciji.
Šifra mora biti razvidno označena na kuverti, v kateri se nahaja kolekcija. Podatki o avtorju so skupaj s šifro posebej priloženi v manjši kuverti.

Filmsko področje
FILM/VIDEO/ANIMACIJA
Na Prešernov natečaj lahko prijavite kratki igrani/dokumentarni/eksperimentalni film/video/animacijo. Film/video je lahko posnet z mobilnim telefonom, s fotoaparatom ali kamero. Animacija je lahko narejena v kateri koli tehniki (stop-motion, objektna, lutkovna, s plastelinom, računalniška …). Žanrskih in vsebinskih omejitev ni. Film/video/animacija naj ne presega 10 minut. Daljši izdelki žal ne bodo upoštevani.
Izdelek oddajte na CD-ju/DVD-ju v enem izmed naštetih formatov: .avi, .vob., .mov, .mp4 ali .mpg. Animacije pa v formatih: .gif, .avi ali .swf. Izdelku priložite obvezne podatke: avtorstvo, lokacijo, čas snemanja/izdelave, tehnično ekipo (zvok, montaža, fotografija, kamera …). Izdelek naj spremljata tudi zelo strnjen sinopsis in zgoščena razlaga vašega dela (namen, učinek, tehnika projekta).
Ne pozabite: zapakirano in šifrirano ovojnico oddajte v tajništvu z oznako »F/V/A«.

Predsednica komisije za Prešernov natečaj
Maja Savorgnani, prof.

več

Ura

December 3 (Ponedeljek) 0:00 - Januar 11 (Petek) 23:00

Go to Top