T: +386 (0) 2 330 44 30|info@druga.si

Razpis za finančno pomoč dijakom

september 2015

01sep1:0015(sep 15)1:00Razpis za finančno pomoč dijakom

Podrobnosti dogodka

1. septembra 2015 je pričel teči rok za zbiranje prijav in potrebnih dokazil za dodelitev enkratne finančne pomoči.

Rok za oddajo dokazil je 15. 9. 2015.

Dijaki lahko trikrat v šolskem letu zaprosijo za enkratno denarno finančno pomoč, na podlagi sprejetega Pravilnika o dodeljevanju enkratne finančne pomoči dijakom.

Dijaku se lahko financirajo stvari in aktivnosti povezane s šolanjem dijaka (npr. šolska ekskurzija, mesečna vozovnica, šolsko kosilo, nakup učbenikov, OIV teden).

Šola pri dodelitvi sredstev socialno ogroženim dijakom upošteva naslednje kriterije:

  • prejemanje denarne socialne pomoči po predpisih o socialnem varstvu,
  •  višina dohodkov na družinskega člana,
  •  višina otroških dodatkov,
  •  brezposelnost staršev,
  •  dolgotrajna bolezen v družini,
  •  dolgotrajnejši socialni problemi,
  •  druge specifike v družini.

Dijaki se na razpis prijavijo s prijavnico, ki jo dobijo pri šolski svetovalni službi, in potrebnimi dokazili v roku 15 dni od objave razpisa. Dijaki in njihovi starši so o odločitvi komisije pisno obveščeni.

več

Ura

1 (Torek) 1:00 - 15 (Torek) 1:00

Go to Top