Na Gimnaziji Bežigrad je 7. 4. 2018 potekalo državno tekmovanje iz fizike. Udeležilo se ga je deset naših dijakov, ki so dosegli odlične rezultate.
PRVA SKUPINA: Luka Korotaj in Vito Levstik – srebrno priznanje.
DRUGA SKUPINA:
Sašo Domadenik – zlato priznanje in pohvala,
Nina Štumberger, Filip Marhl, David Tobias in David Trafela – srebrno priznanje.
TRETJA SKUPINA:
Luka Govedič – zlato priznanje in druga nagrada,
Urban Duh – zlato prizanje zlato in tretja nagrada,
Vid Homšak – srebrno priznanje.
Vsem udeležencem čestitamo!
Matjaž Črček prof.