Prijava k jesenski maturi

Dijaki, ki bi želeli opravljati splošno maturo ali posamezni izpit splošne mature v jesenskem roku 2024, se lahko prijavijo najkasneje do 12. 7. 2024 z obrazcem Prijava k maturi ali Prijava k izpitu iz maturitetnega predmeta splošne mature. Obrazca najdete na spletni strani II. gimnazije Maribor pod zavihkom matura. Prijavo oddate tajnici SM Karmen Kaučič  v času uradnih ur oz. pošljete priporočeno po pošti.