Uspešen spomladanski rok splošne mature 2017

Letošnja generacija maturantov je dosegla dobre rezultate. Maturo je v spomladanskem roku opravljalo v celoti 174 dijakov. Uspešnih je bilo 97 % dijakov. Zlatih maturantov je letošnje leto na šoli sedem:
Janja Košir, 4. a
Jernej Imperl, 4. c
Brina Kuhta, 4. d
Andraž Martin Marinc, 4. d
Nuša Navršnik, 4. d
Ana Rojs, 4. d
Niko Turšič, 4. e
kar predstavlja 2,7 % državnega števila (260 kandidatov).
Z rezultati letošnje mature smo zadovoljni. Maturantom iskreno čestitamo in jim želimo vse dobro pri izbranem študiju ter v nadaljnjem življenju.
mag. Ivan Lorenčič, ravnatelj in predsednik ŠMK SM
Mateja Krumpak, prof., tajnica ŠMK SM