T: +386 (0) 2 330 44 30|info@druga.si

FINANČNA POMOČ

maj 2023

09maj(maj 9)0:0023(maj 23)0:00FINANČNA POMOČ

Podrobnosti dogodka

FINANČNA POMOČ
9. 5. 2023  bo pričel teči rok za zbiranje prijav in potrebnih dokazil za dodelitev enkratne finančne pomoči.
Rok za oddajo dokazil je 23. 5. 2023.
Dijaki lahko trikrat v šolskem letu zaprosijo za enkratno denarno finančno pomoč, na podlagi sprejetega Pravilnika o dodeljevanju enkratne finančne pomoči dijakom.

Dijaku se lahko financirajo stvari in aktivnosti povezane s šolanjem dijaka (npr. OIV teden,  šolska ekskurzija, mesečna vozovnica, šolsko kosilo, nakup učbenikov, nakup oblačil in obutve).
Šola pri dodelitvi sredstev socialno ogroženim dijakom upošteva naslednje kriterije:

  • prejemanje denarne socialne pomoči po predpisih o socialnem varstvu, višina dohodkov na družinskega člana,
  • višina otroških dodatkov,
  • brezposelnost staršev,
  • dolgotrajna bolezen v družini,
  • dolgotrajnejši socialni problemi
  • druge specifike v družini.
Dijaki se na razpis prijavijo s prijavnico, ki jo dobijo pri razrednikih.
Izpolnjen obrazec z dokazili  lahko pošljejo na mail: polona.kiker@druga.si.  ali prinesejo v pisarno šolske svetovalne službe.

več

Ura

9 (Torek) 0:00 - 23 (Torek) 0:00

Go to Top