Naslov

 • Naziv: II. gimnazija Maribor
 • Naslov: Trg Miloša Zidanška 1, 2000 Maribor, Slovenija
 • Ravnatelj: dr. Marko Jagodič
 • Pomočnica ravnatelja: Mateja Krumpak
 • Tajnica: Tatjana Zagoranski
 • Svetovalna služba: Polona Kiker, Tjaša Lepoša

Koordinatorji:

 • športni oddelki: Renato Kuzman, Dejan Korotaj
 • splošna matura: Mateja Krumpak, Karmen Kaučič
 • mednarodna matura: Mateja Fošnarič
 • študij v tujini: Polona Vehovar

Telefon:

 • tajništvo: +386 (0)2 330 44 30
 • faks: +386 (0)2 330 44 40
 • ravnatelj: +386 (0)2 330 44 31
 • zbornica: +386 (0)2 330 44 41
 • knjižnica: +386 (0)2 330 44 43
 • svetovalna služba: +386 (0)2 330 44 42
 • koordinatorica mednarodne mature (MM): +386 (0)2 330 44 34
 • tajništvo Šolske maturitetne komisije: +386 (0)2 330 44 32
 • pedagoški koordinator v športnih oddelkih: +386 (0)2 330 44 66

Koordinatorji govorilne ure:

 • Renato Kuzman (športni oddelki): sre 9.30-11.55, čet. 14.00-15.30
 • Dejan Korotaj (športni oddelki): tor. 8.40-9.25
 • Mateja Krumpak, Karmen Kaučič (splošna matura): pon. 11.10-11.55
 • Mateja Fošnarič (mednarodna matura): tor. 10.15-13.35
 • Polona Vehovar (študij v tujini): tor: 10.20-11.05

Uradne ure:

 • Tajništvo: 10:00-13:00
 • Računovodstvo: 9:00-12:00
 • Svetovalna služba: 7:30-14:30
 • Knjižnica: 7:00-15:00

Podatki

 • Podračun UJP: 01100-6030694994
 • Matična številka: 5088917
 • Davčna številka: SI 62721046
 • E-mail: info@druga.si
 • Spletna stran: https://www.druga.si/