Osnovni podatki:

 • Naziv: II. gimnazija Maribor
 • Naslov: Trg Miloša Zidanška 1, 2000 Maribor, Slovenija
 • Ravnatelj: dr. Marko Jagodič
 • Pomočnika ravnatelja: Mateja Krumpak, Viljem Babič
 • Poslovna sekretarka: Tatjana Zagoranski
 • Svetovalna služba: Polonca Kiker, Tjaša Lepoša, Katja Kokol

Koordinatorji:

 • športni oddelki: Renato Kuzman, Dejan Korotaj
 • splošna matura: Karmen Kaučič
 • mednarodna matura: Mateja Fošnarič
 • študij v tujini: Polona Vehovar

Telefon:

 • tajništvo: +386 (0)2 330 44 30
 • zbornica: +386 (0)2 330 44 41
 • knjižnica: +386 (0)2 330 44 43
 • svetovalna služba: +386 (0)2 330 44 42
 • koordinatorica mednarodne mature (MM): +386 (0)2 330 44 34
 • tajništvo Šolske maturitetne komisije: +386 (0)2 330 44 22
 • pedagoški koordinator v športnih oddelkih: +386 (0)2 330 44 66

Koordinatorji govorilne ure:

 • Renato Kuzman (športni oddelki): pon. 7.00-8.30, tor. 7.00-11.00, sre. 12.00-13.30, čet. 7.00-12.00
 • Dejan Korotaj (športni oddelki): sre. 8.40-9.25
 • Karmen Kaučič (splošna matura): tor. 9.30-10.15
 • Mateja Fošnarič (mednarodna matura): tor. 9.30-13.35
 • Polona Vehovar (študij v tujini): sre: 10.20-11.05

Uradne ure:

 • Tajništvo: 10.00-13.00
 • Računovodstvo: 9.00-12.00
 • Svetovalna služba: 7.30-14.30
 • Knjižnica: 7.00-15.00

Podatki

 • Podračun UJP: 01100-6030694994
 • Matična številka: 5088917
 • Davčna številka: SI 62721046
 • OID: E10057444
 • E-mail: info@druga.si
 • Spletna stran: https://www.druga.si/