RAZPISI in JAVNA NAROČILA

Povabilo k oddaji ponudbe za ponudbe za izvedbo plesnih vaj in maturantskega plesa

Povabilo k oddaji ponudbe za storitev “občasni prevozi dijakov”
Povabilo k oddaji ponudbe za storitev “občasni prevozi dijakov” (podpisan PDF)

Povabilo k oddaji ponudbe za storitev “fotokopiranje”