RAZPISI in JAVNA NAROČILA

Povabilo k oddaji ponudbe za storitev “fotokopiranje”

Povabilo k oddaji ponudbe za storitev “občasni prevozi dijakov”
Povabilo k oddaji ponudbe za storitev “občasni prevozi dijakov” (podpisan PDF)