odpiralni čas: odpiralni čas: v dneh pouka od 7h do 15h, v času počitnic zaprto 

spletna stran: https://sites.google.com/druga.si/solska-knjizica?pli=1

podaljšanje izposoje: Povezava za podaljšanje izposoje – (geslo dobite pri izposoji)

knjižnični red: https://sites.google.com/a/druga.si/solska-knjiznica/o-knjiznici/knjiznicni-red

medknjižnična izposoja: Obrazec za naročilo gradiva z MI_DGM

telefon:

  • 02 33 04 463 – izposoja  (Andreja Korenjak, prof.)
  • 02 33 04 443 – nabava, katalogizacija, medknjižnična izposoja, vodja knjižnice (mag. Gordana Banjanin)

e- pošta: knjiznica@druga.siandreja.korenjak@druga.si

 

ŠOLSKA KNJIŽNICA
NEKAJ PODATKOV O ZGODOVINI KNJIŽNICE V LETNICAH

Leta 1965 se je knjižnica preselila iz pritličja šole v avlo I. nadstropja, kjer je bila zgrajena knjižnica s čitalnico.

1971 s prihodom Nevenke Tomše šola pridobi strokovno usposobljeno knjižničarko, ki knjižnico uredi po prostem pristopu po UDK in uvede kataloge.

1981 vodenje knjižnice prevzame Majda Steinbuch. Prva leta njenega delovanja pomenijo začetek vključevanja gradiva in šolske knjižnice v vzgojno-izobraževalni proces pri različnih predmetih z različnimi oblikami dela. V naslednjih letih sledi uvajanje računalnika v šolsko knjižnico.

Leto 1985 pomeni začetek avtomatizacije knjižnice, namestitev terminala in priključitev z najeto zvezo na računalnik VAX Univerze Maribor in prvi poskusni vnosi v lokalno bazo šolske knjižnice pod vodstvom takratnega dijaka Milana Jerčiča.

1986 je bila izdelana raziskovalna naloga dijakov o izgradnji informacijskega sistema šolske knjižnice in to pomeni začetek izgradnje lokalne baze šolske knjižnice pod vodstvom takratnega dijaka Herberta Paara.

1988 se začne računalniško podprta izposoja knjižničnega gradiva in omogočen je dostop do online informacij. Polnopravna članica sistema COBISS knjižnica postane leta 1991. Nadaljujejo se prizadevanja za razvoj računalniške in komunikacijske opreme in za širitev knjižnice.

1994 knjižnica pridobi dostop do interneta. Dokončan pa je projekt Načrtovanje knjižnice na II. gimnaziji Maribor, ki v skladu z Idejnim načrtom slovenskih šolskih knjižnic postane vzorec za oblikovanje projekta Vzorčne šolske knjižnice.

1995 se prične gradnja nove knjižnice, selitev in ureditev začasne knjižnice, rušenje stare knjižnice in gradnja nove, ki poteka v več fazah.

1996 je končana prenova knjižnice II. gimnazije Maribor, ki postane vzorčna šolska knjižnica in doživi uradno otvoritev 18. septembra.