Svetovalne delavke: Polona Kiker, Tjaša Lepoša in Katja Kokol.

Polona Kiker
uradne ure: vsak dan od 7.30 do 14.30
telefon: 02 330 44 42
e-mail: polona.kiker@druga.si

Tjaša Lepoša
uradne ure: vsak dan od 7.30 do 14.30
telefon: 02 330 44 26
e-mail: tjasa.leposa@druga.si

Katja Kokol
uradne ure: vsak dan od 7.30 do 14.30
telefon: 02 330 44 60
e-mail: katja.kokol@druga.si