Svetovalne delavke: Polona Kiker, Tjaša Lepoša in Ana Duh.

Polona Kiker
uradne ure: vsak dan od 7.30 do 14.30
telefon: 02 330 44 42
e-mail: polona.kiker@druga.si

Tjaša Lepoša
uradne ure: vsak dan od 7.30 do 14.30
telefon: 02 330 44 26
e-mail: tjasa.leposa@druga.si

Ana Duh
uradne ure: ponedeljek in sreda od 7.30 do 14.30, torek od 7.30 do 11.30
telefon: 02 330 44 60