T: +386 (0) 2 330 44 30|info@druga.si

Svetovalna služba

///Svetovalna služba
Svetovalna služba2016-10-24T09:44:15+00:00

Svetovalni delavki: Polona Kiker in Tjaša Lepoša

uradne ure: vsak dan od 7.30 do 14.30

telefon: 02 330 44 42 (Polona Kiker); 02 330 44 26 (Tjaša Lepoša)

spletna stran:  https://sites.google.com/a/druga.si/profleposa

e-mail: polona.kiker@druga.si , tjasa.leposa@druga.si,

Vpisnica – obrazec na spletni strani Ministrstva za šolstvo in šport

X