• KOLEDAR za šolsko leto 2021/2022

  1. Začetek pouka: 1. september 2021 (SREDA)
  1. Zaključek pouka 4. letniki: 20. 5. 2022 (PETEK);

  razdelitev spričeval: 23. 5. 2022 (PONEDELJEK)

  Zaključek pouka 1., 2., 3. letniki: 23. 6. 2022 (ČETRTEK)

  razdelitev spričeval in proslava: 24. 6. 2022 (PETEK)

  Podelitev ključev II. gimnazije: 15. 6. 2022 (SREDA)

  1. Ocenjevalna obdobja
  • za 1., 2. in 3. letnike
  1. ocenjevalno obdobje: 1. 9. 2021–1. 9. 2021-14. 1. 2022

  ocenjevalna konferenca: 13. 1. 2022 (ČETRTEK)

  1. ocenjevalno obdobje: 15. 1. 2022-23. 6. 2022

  ocenjevalna konferenca: 23. 6. 2022 (ČETRTEK)

  • za 4. letnike
  1. ocenjevalno obdobje: 1. 9. 2021-14. 1. 2022

  ocenjevalna konferenca: 13. 1. 2022 (ČETRTEK)

  1. ocenjevalno obdobje: 15. 1. 2022-20. 5. 2022

  ocenjevalna konferenca: 19. 5. 2022 (ČETRTEK)

  1. Splošna matura

  Predmaturitetni preizkus:

  • marec 2022 – slovenščina (esej)

  Spomladanski rok splošne mature

  • slovenščina – izpitna pola 1 (esej) – 4. 5. 2022 (SREDA)
  • pisni del mature – začetek 28. 5. 2022 (SOBOTA)
  • ustni del mature – začetek 13. 6. 2022 (PONEDELJEK)

  Jesenski rok splošne mature

  • pisni in ustni del mature – od 24. 8. 2022 (SREDA)

  Seznanitev kandidatov z uspehom pri splošni maturi

  1. 7. 2022 (PONEDELJEK) in 16. 9. 2022 (PETEK)
  1. Informativni dan: 11. 2. 2022, 12. 2. 2022
  1. Izpiti (popravni, predmetni, dopolnilni, drugi)

  Zimski izpitni rok: 1. 2. 2022-1. 3. 2022

  Predmetni izpiti 4. letnik: 24. 5. 2022-27. 5. 2022

  Spomladanski izpitni rok – začetek: 28. 6. 2022 (TOREK)

  Jesenski izpitni rok – začetek: 16. 8. 2022 (TOREK)

  1. Počitnice, prosti dnevi
  • Jesenske počitnice: 25. 10. 2021-29. 10. 2021
  • Dan reformacije: 31. 10. 2021 (NEDELJA)
  • Dan spomina na mrtve: 1. 11. 2021 (PONEDELJEK)
  • Božič: 25. 12. 2021 (SOBOTA)
  • Dan samostojnosti in enotnosti: 26. 12. 2021 (NEDELJA)
  • Novoletne počitnice: 27. 12. 2021-31. 12. 2021
  • Novo leto: 1.–2. 1. 2022 (SOBOTA-NEDELJA)
  • Kulturni praznik: 8. 2. 2022 (TOREK)
  • Zimske počitnice: 28. 2. 2022-4. 3. 2022
  • Velikonočni ponedeljek: 18. 4. 2022 (ponedeljek)
  • Dan upora proti okupatorju: 27. 4. 2022 (SREDA)
  • Prvomajske počitnice: 28. 4. 2022–29. 4. 2022
  • Praznik dela: 1. 5. 2022–2. 5. 2022
  • Dan šole: 13. 5. 2022 (petek)
  • Dan državnosti: 25. 6. 2022 (SOBOTA)
  • Poletne počitnice: 27. 6. 2022-31. 8. 2022
  1. Roditeljski sestanki, govorilne ure:
  • skupni roditeljski sestanki:
  1. letniki: 2. 9. 2021 (ČETRTEK) ob 16.30, 17.30, 18.30
  2. letniki: 6. 9. 2021 (PONEDELJEK) ob 17.30
  3. letniki: 6. 9. 2021 (PONEDELJEK) ob 16.30
  4. letniki: 6. 9. 2021 (PONEDELJEK) ob 18.30

  Drugi roditeljski sestanek bo za vse razrede po koncu 1. ocenjevalnega obdobja (13. 1. 2022).

  • Vsak učitelj ima govorilno uro enkrat na teden in jo določi sam.
  • Skupne govorilne ure ob 16.30:
  1. 11. 2021, 2. 12. 2021, 10. 3. 2022, 7. 4. 2022, 5. 5. 2022
  1. Teden OIV: 20. 9. 2021-24. 9. 2021
  1. Podelitev diplom MM: 15. 9. 2021 (SREDA)