• KOLEDAR za šolsko leto 2022/2023

  1. Začetek pouka: 1. september 2022 (ČETRTEK)
  2. Zaključek pouka 4. letniki: 19. 5. 2023 (PETEK); razdelitev spričeval: 22. 5. 2023 (PONEDELJEK)
   Zaključek pouka 1., 2., 3. letniki: 22. 6. 2023 (ČETRTEK); razdelitev spričeval in proslava: 23. 6. 2023 (PETEK)
   Podelitev ključev II. gimnazije: 14. 6. 2023 (SREDA)
  3. Ocenjevalna obdobja
   za 1., 2. in 3. letnike

   1. ocenjevalno obdobje: 1. 9. 2022-13. 1. 2023
   ocenjevalna konferenca: 12. 1. 2023 (ČETRTEK)
   2. ocenjevalno obdobje: 14. 1. 2023-23. 6. 2023
   ocenjevalna konferenca: 22. 6. 2023 (ČETRTEK)
   za 4. letnike
   1. ocenjevalno obdobje: 1. 9. 2022-13. 1. 2023
   ocenjevalna konferenca: 12. 1. 2023 (ČETRTEK)
   2. ocenjevalno obdobje: 14. 1. 2023-19. 5. 2023
   ocenjevalna konferenca: 18. 5. 2023 (ČETRTEK)
  4. Splošna matura
   Predmaturitetni preizkus: marec 2023
   Spomladanski rok splošne mature
  • slovenščina – izpitna pola 1 (esej) – 4. 5. 2023 (ČETRTEK)
  • pisni del mature – začetek 27. 5. 2023 (SOBOTA)
  • ustni del mature – začetek 12. 6. 2023 (PONEDELJEK)

  Jesenski rok splošne mature

  • pisni in ustni del mature – od 23. 8. 2023 (SREDA)

  Seznanitev kandidatov z uspehom pri splošni maturi

  1. 7. 2023 (PONEDELJEK) in 15. 9. 2023 (PETEK)5. Informativni dan: 17. 2. 2023, 18. 2. 2023

   6. Izpiti (popravni, predmetni, dopolnilni, drugi)

  Zimski izpitni rok: 1. 2. 2023-1. 3. 2023

  Predmetni izpiti 4. letnik: 23. 5. 2023-25. 5. 2023

  Spomladanski izpitni rok – začetek: 26. 6. 2023 (PONEDELJEK)

  Jesenski izpitni rok – začetek: 16. 8. 2023 (SREDA)

  1. Počitnice, prosti dnevi
  • Jesenske počitnice: 31. 10. 2022-4. 11. 2022
  • Dan reformacije: 31. 10. 2022 (PONEDELJEK)
  • Dan spomina na mrtve: 1. 11. 2022 (TOREK)
  • Božič: 25. 12. 2022 (NEDELJA)
  • Dan samostojnosti in enotnosti: 26. 12. 2022 (PONEDELJEK)
  • Novoletne počitnice: 27. 12. 2022-30. 12. 2022
  • Novo leto: 1.–2. 1. 2023 (NEDELJA-PONEDELJEK)
  • Zimske počitnice: 30. 1. 2023-3. 2. 2023
  • Kulturni praznik: 8. 2. 2023 (SREDA)
  • Velikonočni ponedeljek: 10. 4. 2023 (PONEDELJEK)
  • Dan šole: 21. 4. 2023 (petek)
  • Dan upora proti okupatorju: 27. 4. 2023 (ČETRTEK)
  • Prvomajske počitnice: 28. 4. 2023
  • Praznik dela: 1. 5. 2023–2. 5. 2023
  • Dan državnosti: 25. 6. 2023 (NEDELJA)
  • Poletne počitnice: 26. 6. 2023-31. 8. 2023
  1. Roditeljski sestanki, govorilne ure:
  • skupni roditeljski sestanki:
  1. letniki: 5. 9. 2022 (PONEDELJEK) ob 16.30
  2. letniki: 5. 9. 2022 (PONEDELJEK) ob 18.00
  3. letniki: 6. 9. 2022 (TOREK) ob 16.30,
  4. letniki: 6. 9. 2022 (TOREK) ob 18.00

  Drugi roditeljski sestanek bo za vse razrede po koncu

  1. ocenjevalnega obdobja (12. 1. 2023).
  • Vsak učitelj ima govorilno uro enkrat na teden in jo določi sam.
  • Skupne govorilne ure ob 17.30: 10. 11. 2022, 1. 12. 2022, 2. 3. 2023, 6. 4. 2023, 4. 5. 2023
  1. Teden OIV: 12. 9. 2022-16. 9. 2022
  2. Podelitev diplom MM: 20. 9. 2022 (TOREK)