• KOLEDAR za šolsko leto 2020/2021

  1. Začetek pouka: 1. september 2020 (TOREK)
  2. Zaključek pouka 4. letniki: 21. 5. 2021 (PETEK); razdelitev spričeval: 21. 5. 2021 (PETEK)

  Zaključek pouka 1., 2., 3. letniki: 23. 6. 2021 (SREDA); razdelitev spričeval in proslava: 24. 6. 2021 (ČETRTEK)

  Podelitev ključev II. gimnazije:  14. 6. 2021 (PONEDELJEK)

  1. Ocenjevalna obdobja
  • za 1., 2. in 3. letnike
  1. ocenjevalno obdobje: 1. 9. 2020-15. 1. 2021

  ocenjevalna konferenca:  14. 1. 2021 (ČETRTEK)

  1. ocenjevalno obdobje: 16. 1. 2021-23. 6. 2021

  ocenjevalna konferenca:  23. 6. 2021 (SREDA)

  • za 4. letnike
  1. ocenjevalno obdobje: 1. 9. 2020-15. 1. 2021

  ocenjevalna konferenca: 14. 1. 2021 (ČETRTEK)

  1. ocenjevalno obdobje: 16. 1. 2021-21. 5. 2021

  ocenjevalna konferenca: 20. 5. 2021 (ČETRTEK)

  1. Matura

  Predmaturitetni preizkus:

  • 6. 3. 2021 (SOBOTA) – matematika

  Spomladanski rok mature

  • slovenščina – izpitna pola 1 (esej) – 4. 5. 2021 (TOREK)
  • pisni del mature – začetek 29. 5. 2021 (SOBOTA)
  • ustni del mature – začetek 14. 6. 2021 (PONEDELJEK)

  Jesenski rok mature

  • pisni in ustni del mature – od 24. 8. 2021 (TOREK)

  Seznanitev kandidatov z uspehom pri splošni maturi
  12. 7. 2021 (PONEDELJEK) in 16. 9. 2021 (ČETRTEK)

  1. Informativni dan: 12. 2. 2021, 13. 2. 2021
  2. Izpiti (popravni, predmetni, dopolnilni, drugi)

  Zimski izpitni rok:  1. 2. 2021-1. 3. 2021

  Predmetni izpiti 4. letnik:  24. 5. 2021-26. 5. 2021

  Spomladanski izpitni rok – začetek: 30. 6. 2021 (SREDA)

  Jesenski izpitni rok – začetek:  16. 8. 2021 (PONEDELJEK)

  1. Počitnice, prosti dnevi
  • Jesenske počitnice: 26. 10. 2020-30. 10. 2020
  • Dan reformacije: 31. 10. 2020 (SOBOTA)
  • Dan spomina na mrtve: 1. 11. 2020 (NEDELJA)
  • Božič: 25. 12. 2020 (PETEK)
  • Dan samostojnosti in enotnosti: 26. 12. 2020 (SOBOTA)
  • Novoletne počitnice: 28. 12. 2020-31. 12. 2020
  • Novo leto: 1.-2. 1. 2021 (PETEK-SOBOTA)
  • Kulturni praznik: 8. 2. 2021 (PONEDELJEK)
  • Zimske počitnice: 15. 2. 2021-19. 2. 2021
  • Velikonočni ponedeljek: 5. 4. 2021 (PONEDELJEK)
  • Dan upora proti okupatorju: 27. 4. 2021 (TOREK)
  • Prvomajske počitnice: 28. 4. 2021-30. 4. 2021
  • Praznik dela: 1. 5. 2021-2. 5. 2021
  • Dan šole: 14. 5. 2021 (PETEK)
  • Dan državnosti: 25. 6. 2021 (PETEK)
  • Poletne počitnice: 28. 6. 2021-31. 8. 2021
  • Pouka prost dan: 26. 4. 2021 (PONEDELJEK)
  1. Roditeljski sestanki, govorilne ure:

  skupni roditeljski sestanki:
  1. letniki: 8. 9. in 9. 9. 2020 (TOREK in SREDA) ob 16.30 in 18.30
  2. letniki: 3. 9. 2020 (ČETRTEK) ob 17.00,
  3. letniki: 3. 9. 2020 (ČETRTEK) ob 18.00,
  4. letniki:  7. 9. 2020 (PONEDELJEK) ob 17.00.
  Drugi roditeljski sestanek bo za vse razrede po koncu 1. ocenjevalnega obdobja (14. 1. 2021).

  Vsak učitelj ima govorilno uro enkrat na teden in jo določi sam.

  Skupne govorilne ure ob 16.30:
  5. 11. 2020, 3. 12. 2020, 4. 3. 2021, 1. 4. 2021, 6. 5. 2021

  1. Teden OIV: 14. 9. 2020-18. 9. 2020
  2. Podelitev diplom MM: 10. 9. 2020 (ČETRTEK)