• KOLEDAR za šolsko leto 2023/2024

  1. Začetek pouka: 1. september 2023 (PETEK)
  2. Zaključek pouka 4. letniki: 21. 5. 2024 (TOREK)
   razdelitev spričeval: 22. 5. 2024 (SREDA)
   Zaključek pouka 1., 2., 3. letniki: 21. 6. 2024 (PETEK)
   razdelitev spričeval in proslava: 24. 6. 2024 (PONEDELJEK)
   Podelitev ključev II. gimnazije: 12. 6. 2024 (SREDA)
  3. Ocenjevalna obdobja
   • za 1., 2. in 3. letnike
   1. ocenjevalno obdobje: 1. 9. 2023-15. 1. 2024
   ocenjevalna konferenca: 11. 1. 2024 (ČETRTEK)
   2. ocenjevalno obdobje: 16. 1. 2024-24. 6. 2024
   ocenjevalna konferenca: 21. 6. 2024 (PETEK)• za 4. letnike
   1. ocenjevalno obdobje: 1. 9. 2023-15. 1. 2024
   ocenjevalna konferenca: 11. 1. 2024 (ČETRTEK)
   2. ocenjevalno obdobje: 16. 1. 2024-21. 5. 2024
   ocenjevalna konferenca: 20. 5. 2024 (PONEDELJEK)
  4. Splošna matura
   Predmaturitetni preizkusi
   • marec 2024
   Spomladanski rok splošne mature
   • slovenščina – izpitna pola 1 (esej) – 7. 5. 2024 (TOREK)
   • pisni del mature – začetek 29. 5. 2024 (SREDA)
   • ustni del mature – začetek 10. 6. 2024 (PONEDELJEK)
   Jesenski rok splošne mature
   • pisni in ustni del mature – od 23. 8. 2024 (PETEK)
   Seznanitev kandidatov z uspehom pri splošni maturi
   11. 7. 2024 (ČETRTEK) in 17. 9. 2024 (TOREK)
  5. Informativni dan: 16. 2. 2024, 17. 2. 2024
  6. Izpiti (popravni, predmetni, dopolnilni, drugi)
   Predmetni izpiti 4. letnik: 23. 5. 2024-27. 5. 2024
   Spomladanski izpitni rok – začetek: 28. 6. 2024 (PETEK)
   Jesenski izpitni rok – začetek: 16. 8. 2024 (PETEK)
  7. Počitnice, prosti dnevi
   • Jesenske počitnice: 30. 10. 2023-3. 11. 2023
   • Dan reformacije: 31. 10. 2023 (TOREK)
   • Dan spomina na mrtve: 1. 11. 2023 (SREDA)
   • Božič: 25. 12. 2023 (PONEDELJEK)
   • Dan samostojnosti in enotnosti: 26. 12. 2023 (TOREK)
   • Novoletne počitnice: 27. 12. 2023-29. 12. 2023
   • Novo leto: 1.–2. 1. 2024 (PONEDELJEK-TOREK)
   • Kulturni praznik: 8. 2. 2024 (ČETRTEK)
   • Zimske počitnice: 26. 2. 2024-1. 3. 2024
   • Velikonočni ponedeljek: 1. 4. 2024 (PONEDELJEK)
   • Dan upora proti okupatorju: 27. 4. 2024 (SOBOTA)
   • Prvomajske počitnice: 28. 4.-2. 5. 2024
   • Praznik dela: 1. 5. 2024–2. 5. 2024
   • Pouka prost dan: 3. 5. 2024 (PETEK)
   • Dan šole: 17. 5. 2024 (petek)
   • Dan državnosti: 25. 6. 2024 (TOREK)
   • Poletne počitnice: 26. 6. 2024-31. 8. 2024
  8. Roditeljski sestanki, govorilne ure:
   • skupni roditeljski sestanki:
   1. letniki: 5. 9. 2023 (TOREK) ob 16.30
   2. letniki: 5. 9. 2023 (TOREK) ob 18.00
   3. letniki: 6. 9. 2023 (SREDA) ob 16.30,
   4. letniki: 6. 9. 2023 (SREDA) ob 18.00
   Drugi roditeljski sestanek bo za vse razrede po koncu
   1. ocenjevalnega obdobja (11. 1. 2024).• Vsak učitelj ima govorilno uro
   enkrat na teden in jo določi sam.• Skupne govorilne ure ob 17.30:
   9. 11. 2023, 7. 12. 2023, 7. 3. 2024, 9. 5. 2024
  9. Teden OIV: 18. 9. 2023-22. 9. 2023
  10. Podelitev diplom MM: 14. 9. 2023 (ČETRTEK)