Ravnatelj e-pošta Telefon
dr. Marko Jagodič marko.jagodic@druga.si + 386 (0) 2 33 04 431

Pomočnica ravnatelja e-pošta Telefon
Mateja Krumpak mateja.krumpak@druga.si + 386 (0) 2 33 04 432