Projekt KATARINA – VsaK nAj bo deležen Temeljnih znAnj Računalništva In iNformAtike

Namen projekta KATARINA je razvoj didaktike za dvig digitalnih kompetenc in temeljnih znanj računalništva in informatike dijakov z uvajanjem inovativnih pristopov ter uporabo sodobnih digitalnih orodij, ki bodo podpora transformaciji vzgojno izobraževalnega procesa.S tem se dijakom omogočijo učne priložnosti, kar je ključno za enakopravno opolnomočenost za soočenje z izzivi sodobne družbe ter uspešno delovanje v prihodnosti.

Projekt se bo izvajal tri leta. Vsako leto bomo dvema novim oddelkoma omogočili dodatnih 24 ur aktivnosti s področja računalništva in informatike.

Razvojni projekt sofinancirata Republika Slovenija, Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje, in Evropska unija – NextGenerationEU.