Projekt MULTIPLIERS

Opis projekta

Glavni cilj triletnega projekta MULTIPLIERS (Multiplayers Partnerships to ensure meaningful engagement with Science and Society) je razširiti možnosti za naravoslovno učenje s spodbujanjem sodelovanja med učenci in dijaki, šolami, družinami, lokalnimi skupnostmi, organizacijami civilne družbe, ponudniki neformalnega učenja, univerzami, mediji in industrijo. Za dosego tega cilja je projekt vzpostavil partnerstva („odprte znanstvene skupnosti“ – OSC) v naslednjih državah projekta: Nemčija, Ciper, Španija, Slovenija, Švedska in Italija. Vsak OSC vključuje vse zgoraj omenjene zainteresirane strani, da bi inovativno vključili družbene akterje v proces naravoslovnega izobraževanja. Koordinacijski partner za Slovenijo je Univerza v Ljubljani Pedagoška fakulteta. 

Vsi partnerji OSC se bodo skupaj zavzeli za poučevanje in učne procese v formalnih, neformalnih in priložnostnih okoljih, da bi zagotovili ustrezno, smiselno in trajnostno sodelovanje z znanostjo ter z njimi povezanimi etičnimi in družbenimi prednostnimi nalogami. Projekt podpira finančni instrument Obzorje 2020 (Horizon 2020) – okvirni program Evropske unije za raziskave in inovacije.

Projekt se je začel konec novembra 2021, v Sloveniji so v projekt vključene štiri institucije: Pedagoška fakulteta UL (izr. prof. dr. Gregor Torkar),  dve osnovni šoli in ena srednja šola – II. gimnazija Maribor.

 

Povezava na uradno spletno stran projekta

https://multipliers-project.org

Aktivnosti

Spoznavamo Betnavski gozd – delavnica  

Datum izvedbe: junij  2022

Izvajalec: dr. Urša Vilhar, Gozdarski inštitut Slovenije 

V junijskem popoldnevu smo v  Betnavskem gozdu pod  vodstvom dr. Urše Vilhar iz Gozdarskega inštituta Slovenije izvedli delavnico »Spoznavamo ekosistem gozd«, ki so se jo udeležilo 21 dijakov  II. gimnazije Maribor.  V  delo nas je dr. Vilhar uvedla z naborom iger, ki so dijakom omogočile spoznavanje in doživljanje gozda na nekoliko drugačen način.  Nato smo se posvetili natančnejšemu spoznavanju biodiverzitete in ekosistemskih uslug gozda. Dijaki so določali rastlinske in živalske vrste, ugotavljali stanje habitatov za različne živalske vrste in razmišljali o  ekosistemskih uslugah gozda. Na koncu smo izmenjali vtise in izkazalo se je, da so bili dijaki navdušeni nad spoznavanjem gozda na nekoliko drugačen, manj storilnostno in bolj doživljajsko naravnan način.  Izvedena delavnica dokazuje,  kako pomembno je prestaviti pouk biologije iz učilnice v naravo in kako dijakom manjka izkušnja terenskega dela, ki ga je v okviru rednega programa biologije na srednji šoli malo. 

Škocjanski zatok –  naravoslovna ekskurzija

Datum izvedbe: september 2023

Izvajalec: Bojana Lipej, DOPPS

povezava do kratkega posnetka

Ormoške lagune – naravoslovna ekskurzija

Datum izvedbe: oktober 2023

Izvajalec: Tilen Basel, DOPPS

povezava do kratkega posnetka