T: +386 (0) 2 330 44 30|info@druga.si

FINANČNA POMOČ

april 2019

24apr(apr 24)0:0010maj(maj 10)0:00FINANČNA POMOČ

Podrobnosti dogodka

FINANČNA POMOČ
 
24. 4. 2019  je pričel teči rok za zbiranje prijav in potrebnih dokazil za dodelitev enkratne finančne pomoči.
 
Rok za oddajo dokazil je 10. 5. 2019.
 
 
Dijaki lahko na podlagi sprejetega Pravilnika o dodeljevanju enkratne finančne pomoči dijakom trikrat v šolskem letu zaprosijo za enkratno denarno finančno pomoč.

 
Dijaku se lahko financirajo stvari in aktivnosti povezane s šolanjem dijaka (npr. šolska ekskurzija, mesečna vozovnica, šolsko kosilo, nakup učbenikov).
 
Šola pri dodelitvi sredstev socialno ogroženim dijakom upošteva naslednje kriterije:
 
prejemanje denarne socialne pomoči po predpisih o socialnem varstvu,
 
višina dohodkov na družinskega člana,
 
višina otroških dodatkov,
 
brezposelnost staršev,
 
dolgotrajna bolezen v družini,
 
dolgotrajnejši socialni problemi,
 
druge specifike v družini.
 
 
Dijaki se na razpis prijavijo s prijavnico, ki jo dobijo pri šolski svetovalni službi. Dijaki in njihovi starši so o odločitvi komisije pisno obveščeni.  

več

Ura

April 24 (Sreda) 0:00 - Maj 10 (Petek) 0:00

Go to Top