T: +386 (0) 2 330 44 30|info@druga.si

NOVA CENA MALICE s 1. 9. 2021

junij 2021

15jun(jun 15)15:0031avg(avg 31)0:00NOVA CENA MALICE s 1. 9. 2021

Podrobnosti dogodka

 NOVA CENA MALICE s 1. 9. 2021

 

Obveščamo vas, da je skladno z Zakonom o šolski prehrani ministrica s sklepom določila novo ceno malice, ki v šolskem letu 2021/22 znaša 2,73 EUR za srednje šole. Nova cena začne veljati s 1. septembrom 2021.

 

Subvencionirana prehrana

Višina subvencije je določena v 25. členu Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev. Upravičeni do subvencije za malico so tisti dijaki, ki se redno izobražujejo, so prijavljeni na malico in jim je po zakonu, ki ureja uveljavljanje pravic iz javnih sredstev, priznana pravica do otroškega dodatka ali državne štipendije.

 

Subvencija za malico pripada dijakom, pri katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku, znaša:

  • do 42 % neto povprečne plače v RS – 100 % subvencija za malico (2,73 EUR); malica za dijaka je brezplačna.
  • nad 42 do 53 % neto povprečne plače v RS – 70 % subvencija za malico (1,91 EUR); za malico dijak plača 0,82 EUR na dan.
  • nad 53 do 64 % neto povprečne plače v RS – 40 % subvencija za malico (1,09 EUR), za malico dijak plača 1,64 EUR na dan.

Podatke o upravičenosti do subvencije bo šola dobila preko vpogleda v Centralno evidenco udeležencev vzgoje in izobraževanja.

 

več

Ura

Junij 15 (Torek) 15:00 - Avgust 31 (Torek) 0:00

Go to Top