T: +386 (0) 2 330 44 30|info@druga.si

PREŠERNOV NATEČAJ 2016/17

december 2016

01dec1:0020jan(jan 20)1:00PREŠERNOV NATEČAJ 2016/17

Podrobnosti dogodka

PREŠERNOV NATEČAJ  2016/17

»Gre za skrivnost nastanka. Nekdo je moral prvi pokazati v žarečo kroglo na nebu in ji dati ime. Zaradi čuta genialnosti. Iz vsake besede  govori duh starega modreca, ki je zmogel videti v neznano. V tem je ravno fantastičnost: človek izgovarja tisočkrat več, kot namerava, in sliši tisočkrat manj, kot je izgovorjeno. V neuporabljenih globinah pa prebivajo duhovi. To je njihova glasba, njihovo večno zadoščenje stvarem, ki so jih iztrgali iz niča.«

                                                                                                          Alojz Ihan

 

Kot vsako leto vas tudi letos vabimo, da sodelujete  na Prešernovem natečaju in iztrgate iz niča tisto še  nepovedano in  neslišano,  nezaigrano,  neposneto in    nevideno. Z besedo, sliko, risbo, skladbo, filmom, gibom, predstavo pokažite na svojo novo »žarečo kroglo« in ji dajte ime.

Prešernov natečaj  bo potekal od 1. decembra 2016 do 20. januarja 2017.

 

Svoje ustvarjanje in poustvarjanje na literarnem, likovnem, glasbenem, fotografskem, filmskem, plesnem in gledališkem področju zberite ter sestavite v urejeno celoto, ki ne bo samo delček, ampak bo predstavljala kontinuiteto vašega ustvarjanja.

Izdelke vložite v kuverto (likovne in fotografske tudi ustrezno zaščitite), kuverto opremite s šifro, ki jo v zaprti pisemski ovojnici tudi dešifrirajte; in nato oddajte prispevke  v tajništvu.

Natančnejša navodila boste  lahko prebrali v prihodnji  številki Borca in na šolskih spletnih straneh.

Dijaki in profesorji prav tako vsako leto z veseljem pričakujemo vašo proslavo ob kulturnem prazniku in zato seveda verjamemo, da boste sodelovali na  natečaju za kreativni scenarij  proslave ob slovenskem kulturnem prazniku. Vabimo  posameznike ali skupine (morda tudi razrede), da se predstavijo s svojim predlogom  izvedbe proslave. Scenarije oddajte profesorici Alenki Miklavc do  20. decembra 2016.

 

 

 

 

RAZPISNI POGOJI

Literarno področje

Prispevki naj bodo plod daljšega ustvarjanja in  raznoliki. Če ustvarjate na različnih področjih, oddajte likovne in morda literarne prispevke ločeno.

Če ustvarjate več zvrsti literature, lahko oddaste pesmi, prozo in dramatiko, lahko pa se odločite samo za eno zvrst.

Med vašimi literarnimi stvaritvami izberite tiste, ki predstavljajo neko celoto – pesmi, proza, kratke zgodbe, dramski poskusi – in lahko predstavijo vašo poetiko, metaforiko, tematiko, snov ali morda samo vaš ustvarjalni duh. Komisija ne more vrednotiti vašega ustvarjanja, če ima pred seboj le dve ali tri pesmi ali kratek spis o neki temi. Oddani prispevek opremite s šifro,  jo dešifrirajte v zaprti kuverti, ki jo dodajte v kuverto skupaj s prispevkom.

 

Likovno področje

Vse prispevke z likovnega področja (slike,  kiparska dela) primerno zavarujte in prav tako opremite s šifro ter  jo dešifrirajte v zaprti kuverti, ki jo prilepite na zadnjo stran izdelka.

 

Glasbeno in plesno področje

Na Prešernov natečaj lahko prijavite solistične ali skupinske avtorske vokalne, inštrumentalne, vokalno-inštrumentalne ali plesne dosežke vašega kreativnega ustvarjanja. Lahko se tudi odločite za kompozicijsko tehniko (ročna notacija ali notacija s primernim računalniškim glasbenim programom), računalniško kompozicijo, aranžiranje glasbenega dela, improvizacijo ali stilistično tehniko, klasični ali sodobni ples.

Vsaka skladba oz. vaše avtorsko delo mora biti posneto v video, midi, wav ali mp3 obliki, dolžina skladbe oz. plesa mora biti od 3 do 6 minut, predložiti je potrebno partituro vašega dela in obvezno sestavek  v  obsegu 200-300 besed, kjer pojasnite namen nastanka vašega dela, njegovo razumevanje vsebine oz. naslova, proces izdelave (ideje, viri, notni osnutki, plesni koraki …) in sam rezultat oz. vaš avtorski izdelek kot celoto. Ne pozabite: zapakirano in šifrirano ovojnico oddajte s pripisom »GLA«!

Fotografija

Fotografije, ki jih boste oddali na natečaj, naj bodo  v enem izmed navedenih  formatov: 13 x 18, 30 x 40 ali 30 x 45. Posamezna kolekcija naj bo vedno v enakem formatu. To navodilo je potrebno zaradi morebitne uporabe fotografij za kasnejšo razstavo. Manjši format ni primeren za razstavo. Digitalnega ali kakšnega drugega medija, na katerem se nahajajo posnetki, ne prilagajte v kuverto s kolekcijo. Komisija bo namreč ocenjevala samo fotografije.

Število fotografij v posamezni kolekciji naj bo od 3 do največ 10 in  naj bodo ustrezno  pritrjene na podlago,  skupaj s podlago naj ne presegajo A3 formata oziroma zgoraj navedene največje dimenzije. V kolikor posameznik sodeluje z več kolekcijami, naj bo vsaka samostojna  in opremljena s svojo šifro. Posamezni dijak lahko sodeluje največ s tremi različnimi kolekcijami.

Posamezna kolekcija naj bo vsebinsko zaključena. Tema fotografij, ki sodelujejo na natečaju v obliki kolekcij,  ni določena. Posamezne fotografije ne bodo vključene v tekmovanje. Pomeni, da je težišče  na ustrezno izbrani kolekciji.

Šifra mora biti razvidno označena na kuverti, v kateri se nahaja kolekcija. Podatki o avtorju so skupaj s šifro posebej priloženi v manjši kuverti.

 

Filmsko področje

FILM/VIDEO/ANIMACIJA

Na Prešernov natečaj lahko prijavite kratki  igrani / dokumentarni / eksperimentalni film/video/animacijo. Film/video je lahko posnet z mobilnim telefonom, fotoaparatom ali kamero. Animacija je lahko narejena v kateri koli tehniki (stop-motion, objektna, lutkovna,  s plastelinom,  računalniška …).  Žanrskih in vsebinskih omejitev ni. Film/video/animacija naj ne presega 5 minut. Izdelek oddajte na cd-ju/dvd-ju v enem izmed naštetih formatov: .avi, .vob., .mov, .mp4 in .mpg. Animacije pa v formatih: .gif, .avi ali .swf. Izdelku priložite obvezne podatke: avtorstvo, lokacijo, čas snemanja/izdelave, tehnično ekipo (zvok, montaža, fotografija, kamera …). Izdelek naj spremlja tudi zelo strnjen sinopsis ter zgoščena razlaga vašega dela (namen, učinek, tehnika projekta).

Ne pozabite: zapakirano in šifrirano ovojnico oddajte v tajništvu z oznako »F/V/A«.

Predsednica komisije za Prešernov natečaj

Alenka Miklavc, prof

 

več

Ura

December 1 (četrtek) 1:00 - Januar 20 (Petek) 1:00

Go to Top