T: +386 (0) 2 330 44 30|info@druga.si

PREŠERNOV NATEČAJ  2017/18

november 2017

29nov(nov 29)7:0118jan(jan 18)22:01PREŠERNOV NATEČAJ  2017/18

Podrobnosti dogodka

PREŠERNOV NATEČAJ  2017/18

»Predpostavljajmo, da se gladka površina sveta ‘odblesk odbleskov’ počasi lomi. Vzemimo, da zavest še ni ekran, da človekova duševnost še ni postala plen tankih linij kibernetičnih modelov in da globina emocij spodriva neprizadeto oko aparata. Recimo, da se končuje ciklus, ki se bo kmalu zasitil z izpraznjenostjo sveta. Skušajmo se izogniti patetiki in s pogledom na večplastnost  umetniškega izraza opazujmo razmerje med površino in globino.«

                                                                                                          Jani Virk

 

Opazujte in ustvarjajte svojo podobo sveta ter  sodelujete  na Prešernovem natečaju z besedo, sliko, risbo, skladbo, filmom, gibom, predstavo. Ujemite svoj »odblesk odbleskov«  in naj zažari svetloba ustvarjalne moči.

 

Prešernov natečaj  bo potekal od 1. decembra 2017 do 18. januarja 2018.

 

Svoje ustvarjanje in poustvarjanje na literarnem, likovnem, glasbenem, fotografskem, filmskem, plesnem in gledališkem področju zberite ter sestavite v urejeno celoto, ki naj  predstavlja  kontinuiteto vašega ustvarjanja.

Izdelke vložite v kuverto (likovne in fotografske tudi ustrezno zaščitite), kuverto opremite s šifro, ki jo v zaprti pisemski ovojnici tudi dešifrirajte; in nato oddajte prispevke  v tajništvu.

Natančnejša navodila boste  lahko prebrali v prihodnji  številki Borca in na šolskih spletnih straneh.

Dijaki, ki verjamejo, da lahko sporočijo kaj izjemno kreativnega, svežega in estetsko dovršenega, naj pošljejo svojo idejo v obliki scenarija za proslavo ob slovenskem kulturnem prazniku.  Vabimo  posameznike ali skupine (morda tudi razrede), da se predstavijo s svojim predlogom  izvedbe proslave. Scenarije oddajte profesorici Alenki Miklavc do  20. decembra 2017.

 

 

 

 

 

RAZPISNI POGOJI

Literarno področje

Prispevki naj bodo plod daljšega ustvarjanja in  raznoliki. Če ustvarjate na različnih področjih, oddajte likovne in morda literarne prispevke ločeno.

Če ustvarjate več zvrsti literature, lahko oddaste pesmi, prozo in dramatiko, lahko pa se odločite samo za eno zvrst.

Med vašimi literarnimi stvaritvami izberite tiste, ki predstavljajo neko celoto – pesmi, proza, kratke zgodbe, dramski poskusi – in lahko predstavijo vašo poetiko, metaforiko, tematiko, snov ali morda samo vaš ustvarjalni duh. Komisija ne more vrednotiti vašega ustvarjanja, če ima pred seboj le dve ali tri pesmi ali kratek spis o neki temi. Oddani prispevek opremite s šifro,  jo dešifrirajte v zaprti kuverti, ki jo dodajte v kuverto skupaj s prispevkom.

 

Likovno področje

Vse prispevke z likovnega področja (slike,  kiparska dela) primerno zavarujte in prav tako opremite s šifro ter  jo dešifrirajte v zaprti kuverti, ki jo prilepite na zadnjo stran izdelka.

 

Glasbeno in plesno področje

Na Prešernov natečaj lahko prijavite solistične ali skupinske avtorske vokalne, inštrumentalne, vokalno-inštrumentalne ali plesne dosežke vašega kreativnega ustvarjanja. Lahko se tudi odločite za kompozicijsko tehniko (ročna notacija ali notacija s primernim računalniškim glasbenim programom), računalniško kompozicijo, aranžiranje glasbenega dela, improvizacijo ali stilistično tehniko, klasični ali sodobni ples.

Vsaka skladba oz. vaše avtorsko delo mora biti posneto v video, midi, wav ali mp3 obliki, dolžina skladbe oz. plesa mora biti od 3 do 6 minut, predložiti je potrebno partituro vašega dela in obvezno sestavek  v  obsegu 200-300 besed, kjer pojasnite namen nastanka vašega dela, njegovo razumevanje vsebine oz. naslova, proces izdelave (ideje, viri, notni osnutki, plesni koraki …) in sam rezultat oz. vaš avtorski izdelek kot celoto. Ne pozabite: zapakirano in šifrirano ovojnico oddajte s pripisom »GLA«!

Fotografija

Fotografije, ki jih boste oddali na natečaj, naj bodo  v enem izmed navedenih  formatov: 13 x 18, 30 x 40 ali 30 x 45. Posamezna kolekcija naj bo vedno v enakem formatu. To navodilo je potrebno zaradi morebitne uporabe fotografij za kasnejšo razstavo. Manjši format ni primeren za razstavo. Digitalnega ali kakšnega drugega medija, na katerem se nahajajo posnetki, ne prilagajte v kuverto s kolekcijo. Komisija bo namreč ocenjevala samo fotografije.

Število fotografij v posamezni kolekciji naj bo od 3 do največ 10 in  naj bodo ustrezno  pritrjene na podlago,  skupaj s podlago naj ne presegajo A3 formata oziroma zgoraj navedene največje dimenzije. V kolikor posameznik sodeluje z več kolekcijami, naj bo vsaka samostojna  in opremljena s svojo šifro. Posamezni dijak lahko sodeluje največ s tremi različnimi kolekcijami.

Posamezna kolekcija naj bo vsebinsko zaključena. Tema fotografij, ki sodelujejo na natečaju v obliki kolekcij,  ni določena. Posamezne fotografije ne bodo vključene v tekmovanje. Pomeni, da je težišče  na ustrezno izbrani kolekciji.

Šifra mora biti razvidno označena na kuverti, v kateri se nahaja kolekcija. Podatki o avtorju so skupaj s šifro posebej priloženi v manjši kuverti.

 

Filmsko področje

FILM/VIDEO/ANIMACIJA

Na Prešernov natečaj lahko prijavite kratki  igrani / dokumentarni / eksperimentalni film/video/animacijo. Film/video je lahko posnet z mobilnim telefonom, fotoaparatom ali kamero. Animacija je lahko narejena v kateri koli tehniki (stop-motion, objektna, lutkovna,  s plastelinom,  računalniška …).  Žanrskih in vsebinskih omejitev ni. Film/video/animacija naj ne presega 5 minut. Izdelek oddajte na cd-ju/dvd-ju v enem izmed naštetih formatov: .avi, .vob., .mov, .mp4 in .mpg. Animacije pa v formatih: .gif, .avi ali .swf. Izdelku priložite obvezne podatke: avtorstvo, lokacijo, čas snemanja/izdelave, tehnično ekipo (zvok, montaža, fotografija, kamera …). Izdelek naj spremlja tudi zelo strnjen sinopsis ter zgoščena razlaga vašega dela (namen, učinek, tehnika projekta).

Ne pozabite: zapakirano in šifrirano ovojnico oddajte v tajništvu z oznako »F/V/A«.

Predsednica komisije za Prešernov natečaj

Alenka Miklavc, prof.

 

več

Ura

November 29 (Sreda) 7:01 - Januar 18 (četrtek) 22:01

Go to Top