T: +386 (0) 2 330 44 30|info@druga.si

PREŠERNOV NATEČAJ 2019/20

december 2019

03dec(dec 3)0:0010jan(jan 10)0:00PREŠERNOV NATEČAJ 2019/20

Podrobnosti dogodka

PREŠERNOV NATEČAJ 2019/20

 

S katere galaksije

gledaš name

in mi pošiljaš

svetlobo

Živim od nje

(Mila Kačič)

 

Vabimo vas, da se ponovno zazrete v lastne ali tuje svetove, vesolja in galaksije, v njih poiščete svetlobo, ki vas oživlja, ter jo pretvorite v besedo, risbo, sliko, skladbo, film, gib ali predstavo. S svojimi izdelki sodelujte na Prešernovem natečaju II. gimnazije Maribor in še nam dovolite, da pokukamo v vaša duhovna prostranstva.

 

Prešernov natečaj bo potekal od 3. decembra 2019 do 10. januarja 2020.

 

Svoje ustvarjanje in poustvarjanje na literarnem, likovnem, glasbenem, fotografskem, filmskem, plesnem in gledališkem področju zberite ter sestavite v urejeno celoto, ki naj predstavlja kontinuiteto vašega ustvarjanja.

 

Izdelke vložite v kuverto (likovne in fotografske tudi ustrezno zaščitite), kuverto opremite s šifro, ki jo v zaprti pisemski ovojnici tudi dešifrirajte; in nato oddajte prispevke v tajništvu.

 

Natečaj za scenarij proslave

Dijaki, ki verjamejo, da lahko sporočijo kaj ustvarjalnega, svežega in estetsko dovršenega, naj pošljejo svojo idejo v obliki scenarija za proslavo ob slovenskem kulturnem prazniku. Vabimo posameznike ali skupine (morda tudi razrede), da se predstavijo s svojim predlogom izvedbe proslave. Scenarije oddajte profesorici Tini Mojzer do 13. decembra 2019 na el. naslov: tina.mojzer@druga.si.

 

RAZPISNI POGOJI

Literarno področje

Prispevki naj bodo plod daljšega ustvarjanja in raznoliki. Če ustvarjate na različnih področjih, oddajte prispevke ločeno (npr. likovne in literarne). Če ustvarjate več zvrsti literature, lahko oddaste pesmi, prozo in dramatiko, lahko pa se odločite samo za eno zvrst.

Med vašimi literarnimi stvaritvami izberite tiste, ki predstavljajo neko celoto – pesmi, proza, kratke zgodbe, dramski poskusi – in lahko predstavijo vašo poetiko, metaforiko, tematiko, snov ali morda samo vaš ustvarjalni duh. Komisija ne more vrednotiti vašega ustvarjanja, če ima pred seboj le dve ali tri pesmi ali kratek spis o neki temi. Oddani prispevek opremite s šifro, jo dešifrirajte v zaprti kuverti, ki jo dodajte v kuverto skupaj s prispevkom.

 

Likovno področje

Vse prispevke z likovnega področja (slike, kiparska dela) primerno zavarujte in prav tako opremite s šifro ter jo dešifrirajte v zaprti kuverti, ki jo prilepite na zadnjo stran izdelka.

 

Glasbeno in plesno področje

Na Prešernov natečaj lahko prijavite solistične ali skupinske avtorske vokalne, inštrumentalne, vokalno-inštrumentalne ali plesne dosežke vašega kreativnega ustvarjanja. Lahko se tudi odločite za kompozicijsko tehniko (ročna notacija ali notacija s primernim računalniškim glasbenim programom), računalniško kompozicijo, aranžiranje glasbenega dela, improvizacijo ali stilistično tehniko, klasični ali sodobni ples.

Vsaka skladba oz. vaše avtorsko delo mora biti posneto v video, midi, wav ali mp3 obliki, dolžina skladbe oz. plesa mora biti od 3 do 6 minut, predložiti je treba partituro vašega dela in obvezno sestavek v obsegu 200–300 besed, v katerem pojasnite namen nastanka vašega dela, njegovo razumevanje vsebine oz. naslova, proces izdelave (ideje, viri, notni osnutki, plesni koraki …) in rezultat oz. vaš avtorski izdelek kot celoto. Ne pozabite: zapakirano in šifrirano ovojnico oddajte s pripisom »GLA«.

 

Fotografija

Fotografije, ki jih boste oddali na natečaj, naj bodo v enem izmed navedenih formatov: 13 x 18, 30 x 40 ali 30 x 45. Posamezna kolekcija naj bo vedno v enakem formatu. To navodilo je potrebno zaradi morebitne uporabe fotografij za kasnejšo razstavo. Manjši format ni primeren za razstavo. Digitalnega ali kakšnega drugega medija, na katerem se nahajajo posnetki, ne prilagajte v kuverto s kolekcijo. Komisija bo namreč ocenjevala samo fotografije.

Število fotografij v posamezni kolekciji naj bo od 3 do največ 10 in naj bodo ustrezno pritrjene na podlago, skupaj s podlago naj ne presegajo A3-formata oziroma zgoraj navedene največje dimenzije. Če posameznik na natečaju sodeluje z več kolekcijami, naj bo vsaka samostojna in opremljena s svojo šifro. Posamezni dijak lahko sodeluje največ s tremi različnimi kolekcijami.

Posamezna kolekcija naj bo vsebinsko zaključena. Tema fotografij, ki sodelujejo na natečaju v obliki kolekcij, ni določena. Posamezne fotografije ne bodo vključene v tekmovanje, kar pomeni, da je težišče na ustrezno izbrani kolekciji.

Šifra mora biti razvidno označena na kuverti, v kateri se nahaja kolekcija. Podatki o avtorju so skupaj s šifro posebej priloženi v manjši kuverti.

 

Filmsko področje

FILM/VIDEO/ANIMACIJA

Na Prešernov natečaj lahko prijavite kratki igrani/dokumentarni/eksperimentalni film/video/animacijo. Film/video je lahko posnet z mobilnim telefonom, s fotoaparatom ali kamero. Animacija je lahko narejena v kateri koli tehniki (stop-motion, objektna, lutkovna, s plastelinom, računalniška …). Žanrskih in vsebinskih omejitev ni. Film/video/animacija naj ne presega 10 minut. Daljši izdelki žal ne bodo upoštevani.

Izdelek oddajte na USB-ključku v formatu mp4, animacije pa v zapisu gif, avi ali swf. Priložite mu obvezne podatke: avtorstvo, lokacijo, čas snemanja/izdelave, tehnično ekipo (zvok, montaža, fotografija, kamera …). Izdelek naj spremljata tudi zelo strnjen sinopsis in zgoščena razlaga vašega dela (namen, učinek, tehnika projekta).

Ne pozabite: zapakirano in šifrirano ovojnico oddajte v tajništvu z oznako »F/V/A«.

 

Predsednica komisije za Prešernov natečaj

Maja Savorgnani, prof.

več

Ura

December 3 (Torek) 0:00 - Januar 10 (Petek) 0:00

Go to Top