DO 3. 6. 2022 SPLETNI OBRAZEC za naročilo učbenikov iz sklada 2022/23 – 2. – 4. letnik

SEZNAMI KOMPLETOV UČBENIKOV 2.–4. letnik za 2022/23

Vloga-za-brezplačno-izposojo

Oddaja naročilnice ob vpisu (za 1. letnik) Naročilnica z obvestilom_1_letnik.

UČBENIKI 2021_22 seznam za vračilo

Povezavi do ponudnikov gradiv:

UČBENIŠKI SKLAD

Šola omogoča vsem dijakom, da si na podlagi Pravilnika o upravljanju učbeniških skladov izposodijo učbenike iz učbeniškega sklada. Seznam vseh obveznih gradiv je objavljen najkasneje 10. junija.

Za dijake programa mednarodne mature se naročanje izvede ločeno po predhodni skupni predstavitvi staršem v juniju.

Izposojevalnina za eno šolsko leto je največ 1/3 nabavne cene vseh v kompletu zbranih učbenikov in se plača po položnici. Dijaki 1. in 2. letnikov naročijo enoten komplet, dijaki 3. in 4. letnikov pa ob učbenikih za skupne predmete še učbenike za posamezne izbirne predmete. Izposojevalnina za posamezni letnik je pripisana na seznamu kompletov.

Dijaki, pri katerih  ugotovljena višina mesečnega prihodka na družinskega člana v zadnji veljavni odločbi o otroškem dodatku ali državni štipendiji  ne presega 30 % povprečne neto plače v RS, so upravičeni do subvencije. Vlogo za brezplačno izposojo učbenikov v naslednjem šolskem letu oddajo do zadnjega dne pouka v svetovalni službi.

 

NAROČANJE IN PREVZEM UČBENIKOV

Bodoči dijaki, ki se vpisujejo v 1. letnik, prejmejo naročilnico za svoj komplet učbenikov po pošti in jo oddajo ob vpisu (ali najkasneje do konca pouka) v svetovalni službi.

Dijaki od 2. do 4. letnika naročijo učbenike z elektronsko naročilnico. Od razrednika prejmejo svoje uporabniško ime in geslo, s katerim dostopajo do obrazca na šolski spletni strani.

Naročilo učbenikov je možno samo omejen čas, ko se spletna aplikacija zapre.

Prevzemanje naročenih učbenikov poteka zadnji teden v avgustu  v učilnici 1L2 po objavljenem urniku.

Ob prevzemu učbenikov potrebujete:

  • osebni dokument s fotografijo
  • potrdilo o plačilu izposojevalnine
  • poravnane vse obveznosti do učbeniškega sklada za prejšnja leta.

 

VRAČANJE UČBENIKOV

Dijaki vrnejo učbenike v učilnici 1L2 predzadnji teden pouka po objavljenem urniku.

Zaključni 4. letniki vračajo gradivo najkasneje v času ustnih izpitov.

Potem za nevrnjeno gradivo šola pošlje opomine.

Kadar dijak odide iz šole pred koncem leta, učbenike takrat vrne v knjižnico.

Kadar dijak potrebuje katerega od učbenikov še eno leto, z novim naročilom izposojo podaljša še za eno leto brez vmesnega vračanja. Izposojevalnina se obračuna še za eno leto.

Če dijak učbenik poškoduje ali uniči oziroma ga ne vrne do 30. 6., zanj po položnici plača odškodnino. Dokazilo o plačilu predloži v računovodstvo.

 

Za dodatne informacije pišite na: usklad@druga.si