Učbeniški sklad

/Učbeniški sklad
Učbeniški sklad 2017-06-20T12:27:24+00:00

UČBENIŠKI SKLAD

Šola omogoča vsem dijakom, da si na podlagi Pravilnika o upravljanju učbeniških skladov izposodijo učbenike iz učbeniškega sklada. SEZNAM VSEH OBVEZNIH GRADIV je objavljen po 10. juniju.

Za dijake programa mednarodne mature se naročanje izvede ločeno po predhodni skupni predstavitvi staršem v juniju.

Izposojevalnina za eno šolsko leto je največ 1/3 nabavne cene vseh v kompletu zbranih učbenikov in se plača po položnici. Dijaki 1. in 2. letnikov naročijo enoten komplet, dijaki 3. in 4. letnikov pa ob učbenikih za skupne predmete še učbenike za posamezne izbirne predmete. Izposojevalnina za šolsko leto 2017/18 je:

1. letnik 45,00 eur

2. letnik 45,00 eur

3. letnik 47,00 eur

4. letnik 22,00 eur

Dijaki, pri katerih  ugotovljena višina mesečnega prihodka na družinskega člana v zadnji veljavni odločbi o otroškem dodatku ali državni štipendiji  ne presega 30 % povprečne neto plače v RS, so upravičeni do subvencije. 

VLOGA ZA BREZPLAČNO IZPOSOJO učbenikov v naslednjem šolskem letu oddajo do zadnjega dne pouka v svetovalni službi.

 

NAROČANJE IN PREVZEM UČBENIKOV

Bodoči dijaki, ki se vpisujejo v 1. letnik, prejmejo NAROČILNICO za svoj komplet učbenikov po pošti in jo oddajo ob vpisu (ali najkasneje do 26. junija) v svetovalni službi.

Dijaki od 2. do 4. letnika naročijo učbenike z elektronsko naročilnico. V začetku junija prejmejo od razrednikov svoje uporabniško ime in geslo, s katerim dostopajo do SPLETNEGA OBRAZCA.

Naročilo učbenikov je možno do 9. 6. 2017, ko se spletna aplikacija zapre.

Prevzemanje naročenih učbenikov poteka med 28. in 31. 8. 2017  v učilnici 1L2 po URNIKU

Ob prevzemu učbenikov potrebujete:

  • osebni dokument s fotografijo
  • potrdilo o plačilu izposojevalnine
  • poravnane vse obveznosti do učbeniškega sklada

SEZNAM UČBENIKOV v učbeniškem skladu za 2017/18

VRAČANJE UČBENIKOV

Dijaki vrnejo učbenike v učilnici 1L2 od 14. do 16. 6. 2017 po URNIKU

Zaključni 4. letniki vračajo gradivo najkasneje v času ustnih izpitov od 14. do 22. 6. 2017.

Po tem datumu šola izda pisne opomine.

Kadar dijak odide iz šole pred koncem leta, učbenike vrne v knjižnico.

Kadar dijak potrebuje katerega od učbenikov še eno leto, z novim naročilom izposojo podaljša še za eno leto brez vmesnega vračanja. Izposojevalnina se obračuna še za eno leto.

Če dijak učbenik poškoduje ali uniči oziroma ga ne vrne do 30. 6., zanj po položnici plača odškodnino. Dokazilo o plačilu predloži v računovodstvo.

Kaj je treba vrniti: SEZNAM UČBENIKOV za 2016/17

Za dodatne informacije pišite na: usklad@druga.si

 

X