V Antalyiji se je 4. 4. začela 5. mobilnost v okviru projekta Erasmus+ Science Lab in the Kitchen. Turki so nas sprejeli izjemno gostoljubno ter že prvi dan presenetili z odličnim predavanjem o uporabi gensko spremenjenih rastlinah v prehrani in sintezi cepiv nove generacije. Danes na to temo nadaljujemo z delavnicami.
Šola gostiteljica  je v šol. letu 2014-15, po rezltatih zaključnih izpitov, bila 3. najboljša šola v Turčiji. Na vsakem koraku je opaziti visok standard opremljenosti in ponos na odlične akadamske dosežke njihovih učencev.
Z. Keuc, mentorica

t t2 t3 t4 t6