V torek, 29. 11. 2016, ob 13:40 je potekala 2. seja Šolske dijaške skupnosti. Člani so na seji sprejeli naslednje sklepe:

– Za tajnika je bil izvoljen Samuel Plečko.

– Predlagali so spremembe v statutu, ki še niso v veljavi, vključujejo pa dodaten člen o nalogah tajnika, spremembo člena o letnem poročilu in volitvah predsednika ŠDS ter odstranitev člena o mesečnem sestajanju sej.

– Od zdaj naprej bodo seje ŠDS javne, zapisniki se bodo objavljali na spletni strani šole, dijake pa se bo večkrat povprašalo o njihovem mnenju, ki ga bodo potem zastopali predsedniki na sejah.

– Dijaška skupnost Maribor nas je prosila, če se lahko na šolski spletni strani oglašuje njihove dogodke. Prošnji se ugodi, odgovorna za posredovanje bo Nomi Hrast.

– Zadnjega vhoda v šolo se ne more odpreti zaradi nadzora ljudi, ki prihajajo v šolo. Projekt avtomatov z vročo vodo napreduje, dodatni ples na šoli pa je možen; edina ovira je premajhna udeležba, kar se je že dogajalo v preteklosti.

Podrobnosti si lahko preberete v zapisniku, ki ga najdete na povezavi.

 

Naslednja seja bo v četrtek, 2. 2. 2017, v 1D1; dnevni red vključuje pust, kulturni maraton in dodaten ples junija. Seje se lahko udeleži kdorkoli.

 

Zapisnik: https://drive.google.com/file/d/0B7hhB7U86TDbMVJWS1dSYVJQZlk/view?usp=sharing  «