Doroteja Drevenšek (MM1A) je pripravila članek o plavalki Lauri Angleitner Sagadin (3. š), ki je izšel v decembrski številki FAZ-a.

7700 Kilometer im Jahr

7700 km in a year