DRUGA GALERIJA

Dejavnost za vse ljubitelje potovanj in kulture! Velikokrat se znajdemo v vlogi turistov, vendar ali zares vemo, katere znamenitosti so vredne našega časa in denarja? Kaj nam na poti po mestih ter pokrajinah sporočajo spomeniki, stavbe, fontane? Kako iz stališča kulturnih spomenikov ter urbanizma razbrati zgodovinske značilnosti kraja ali regije? Kako umetnost vpliva na razvoj mest? Katere zgodovinske osebnosti so ustvarile to, čemur se kot turisti tako radi čudimo in kaj so skrivnosti teh velikih mojstrov? Zakaj so takšne gneče pred Louvrom? In ne nazadnje, kaj ima z vsem tem opraviti kulinarika?

Dejavnost Druga galerija je namenjena organizaciji medpredmetnih ekskurzij, predvsem v dialogu med umetnostno zgodovino, zgodovino, sociologijo in geografijo na terenu ter širjenju obzorij. V zadnjih letih nas je pot popeljala v številna mesta ter pokrajine: Toskana in Firence, Rim, Milano, Bologna, Padova, Vicenza, Mantova, Dunaj, Budimpešta, Belgija, Nizozemska …

Kaj pridobimo? Ne razmišljamo več kot »klasični turisti«, temveč se preko kulturnih znamenitosti in naravnih danosti učimo o tem, zakaj so mesta, pokrajine, regije pod vplivom zgodovine in umetnosti danes takšne kot so. Pri tem najdemo marsikateri spregledani biser in mimogrede poskusimo neverjetno dober sladoled! Tako postajamo bolj odprti za raznolikost ter občutljivi za estetsko podobo mest, kjer bivamo, razumemo nujo po varovanju kulturne in naravne dediščine ter razjasnimo skrivnostni jezik umetnosti. Širimo vrednote humanizma.

Dejavnost Druga galerija je namenjena tudi organizaciji različnih likovnih ter umetnostnozgodovinskih razstav na šoli. Pri tem sodelujemo predvsem s priznanimi umetniki, ki so hkrati bivši dijaki Druge gimnazije, Zavodom za varovanje kulturne dediščine, Filozofsko fakulteto UM, SAZU ter drugimi institucijami.

»Potovanje ni nagrada, potovanje je učenje!« – Anthony Bourdain

Mentorica: Petra Čeh


FRANCOSKO GLEDALIŠČE

Francosko gledališče ima na tej šoli že dolgo tradicijo, od leta 2002.

Glavni cilj naše dejavnosti je ustvariti kolektivno gledališko delo. Mentorici in dijakinje raziskujemo, zbiramo ideje, izvajamo različne gledališke aktivnosti, predvsem improvizacijske aktivnosti ter na podlagi tega ustvarimo uprizoritveno predlogo in jo s skupnimi močmi postavimo na oder.

Ustvarjanje uprizoritvene predloge in uprizoritve same tako neguje in bogati izvirnost ter ustvarjalnost dijakov. Rdeča nit vsega skupaj je francoski jezik, ki ga pri tej dejavnosti dijaki lahko uporabljajo v različnih oblikah in situacijah ter tako širijo svoje znanje. Hkrati premagujejo zidove, ki jih postavljata učenje tujega jezika in javno nastopanje v tem jeziku.

Dijaki ob tem spoznavajo samega sebe, svoje talente, sposobnosti in meje, ki jih včasih tudi premagajo. Predvsem pa ves čas delujejo kot skupina, ki si pomaga, se podpira in skupaj ustvarja ter razvija.

Mentorici : Mary Ellen Ramasimanana Virtič, Deja Žunko
Srečanja : enkrat na teden po dve uri (in dva do trikrat pred predstavo)


GLEDALIŠČE DRUGA SCENA

Gledališče Druga scena je na II. gimnaziji Maribor nastalo leta 2010 in že od začetkov sledi viziji gledališča za dijake. Dijaki tako v njem niso le igralci, ampak tudi soustvarjalci celostne podobe dramske uprizoritve; režirajo, sooblikujejo priredbe in dramaturgijo, scenografijo, kostumografijo, tehnično podporo predstave, poskrbijo pa tudi za likovno podobo predstav ter izdelujejo plakate in gledališke liste. Hkrati to pomeni tudi, da se igralski ansambel vsako leto precej spreminja, zasedbo pa dopolnjujemo z izborom na skrbno pripravljenih avdicijah.

V preteklih letih je Druga scena uprizorila socialno satiro Malomeščanska svatba (B. Brecht), športno-satirično komedijo Slačilnica (D. Meglič), letečo komedijo Boeing boeing (M. Camoletti), komedijo Štajerc v Ljubljani (T. Partljič) ter drame Antigona (D. Jovanović), Živa bodala Alamuta (priredba po romanu V. Bartola), Saloma (O. Wilde) in Nora/Hiša lutk (H. Ibsen). V sezoni 2019/2020 pripravlja uprizoritev Sofoklejeve Antigone.


DRUGI FOTO KLUB

Drugi foto klub fotografsko beleži dogajanje na šoli. Gre za praktično dejavnost, zato se s teorijskimi vidiki fotografije – npr. z uporabo velikosti zaslonke – srečujemo med fotografiranjem.

Na šoli ni prireditve in obšolskega dogodka, ki ga ne bi dokumentirali. Na šolski spletni strani so zbrani takorekoč vsi dogodki, ki se zvrstijo med šolskim letom. Fotografi so prisotni na predstavah English Student Theatre in skozi objektiv prikazujejo zgodbe iz muzikalov. Beležijo čustva, ki jih v predstavah uprizorita dijaški gledališki skupini Gnosis in Druga scena. S fotoaparatom spremljajo koncerte Drug’Orkestra in ustvarjalnost na kulturnem maratonu. Še nekaj dogodkov: srečanje s člani glasbene skupine Koala voice, pogovor z ustvarjalci filmske produkcije, Prešernova proslava, predavanja uspešnih drugogimnazijcev, dan frankofonije, maturantski ples, podelitev ključev, sprejem prvošolcev, proslava dneva državnosti. Skratka, na šoli se med šolskim letom zvrsti vrsta dogodkov, ki ponudijo veliko priložnosti za izgradnjo fotografske spretnosti.

Mentor: Matevž Rudl
Srečanja: Ob dogodkih


ENGLISH STUDENT THEATRE

II. GIMNAZIJA MARIBOR

English Student Theatre (EST) je mladinsko gledališče, ki pod okriljem II.gimnazije Maribor že več kot petindvajset let uprizarja muzikale v angleškem jeziku. V vseh teh letih se je zvrstilo veliko število strokovno in umetniško dovršenih muzikalov, ki navdušujeo številno publiko doma in v tujini. V English Student Theatru nudimo srednješolcem možnost globjega spoznavanja angleškega jezika skozi gledališko zvrst muzikala, torej kombinacijo gledališke igre, petja in plesa. Mladi lahko izbirajo med odrskim udejstvovanjem in članstvom v tehnični ekipi, kjer se učijo tonske tehnike, oblikovanja luči in scenografije. EST mlade povezuje, jih uči delovanja v skupini, organiziranosti, boljše koncentracije, z javnim nastopanjem postajajo tudi samozavestnješi. Priporočamo ga vsem, ki se z gledališčem želijo ukvarjati profesionalno, ljubiteljsko, kot tudi za vse druge poklice, kjer je potrebno znanje agleškega jezika in javno nastopanje. Letne avdicije so objavljene na spletni strani www.est.si in na https://www.facebook.com/estdgm/

Mentorji: Maja Pihler Stermecki, Viljem Babič, Matjaž Latin
Srečanja: Dvakrat na teden po dve uri in enkrat na teden igranje v aktualnem muzikalu


LITERARNA DELAVNICA

Literarna delavnica je odprt prostor, posvečen branju leposlovja, diskusiji o knjigah in navdihovanju za ustvarjanje literarnih besedil vseh zvrsti.

Dijaki ob spoznavanju besedil predvsem sodobnih avtorjev delijo užitek v branju leposlovja in širijo svojo domišljijo, izmenjujejo bralske izkušnje z drugimi mladimi in tako razvijajo okus za literarno ter krepijo spretnost interpretacije in kritike prebranega.

Obenem v prebranem iščemo navdih za ustvarjanje, pri čemer si pomagamo z vajami v pisanju. Te se osredotočajo na pesniške, prozne in druge oblike, različne teme, motive in metode, ki jih za vodenje literarnih delavnic uporabljajo nekateri najvidnejši ustvarjalci pri nas in v tujini.  Delavnica sega tudi izven meja šolske učilnice – literarni natečaji, obiski literarnih dogodkov in druga sodelovanja nam omogočajo spoznavanje živahnega sodobnega literarnega prostora.

Vrhunec leta predstavljata izdaja šolskega literarnega zbornika in literarni večer, s katerim ga pospremimo v svet.

Mentorica: Nina Medved
Srečanja: vsak petek v učilnici 2L1 med 17.30–19.00


PAZI, SNEMAMO!  – FILMSKA ŠOLA  II. GIMNAZIJE

»Baterije so?« »Itak!« »Zvok?« »Jep!« »Kamera?« »Teče!«  A  K  C I J  A!

Vedno znova, vedno magično – in gib je ujet, izraz zadet, svet posnet …  Filmska šola lovi podobe že 10  let.

Ustvarjamo jo Gorazd Beranič S., koordinator,  filmski mačkoni Film Factory, mentor filmske igre Jurij Drevenšek ter vsako leto od 20-25 dijakov (naših, gostov in osnovnošolci).

Dober film se začne s scenarijem – če je ta slab, je težko narediti presežke s kamero, z dobro igro in montažnimi triki.  Zato se v prvem delu  poudarjeno ukvarjamo s scenarijem. Nato se oblikujejo ekipe, razporedijo naloge; vskoči Jurij, ki vodi delavnice filmske igre, snemalci vadijo snemanje, ostali razmišljajo o scenografiji, maski in logistiki snemanja. Najvznemirljivejši del sledi na terenu – tu ekipe zaživijo: tu so premiki, iskanje lokacij, priprave »setov« – ponavljanja, napake, komični zdrsi, boleči padci,  8-urno delo, utrujenost, ritem, lakota, »še malo, samo še to«, pa »ne morem več, smo fertik?«

Jep – film je vse to, a vedno zdržimo, uspemo. In vsako leto ponudimo 3-4 nove kratke igrane filme.

Mi rolamo filme, vi rolajte občutke!

Glejte nas na: https://www.filmskasola.si/

Boter iz ozadja: GBS