MEDNARODNE IZMENJAVE

Medsebojno spoznavanje različnosti je najboljši način graditve drugačnega in boljšega sveta, ki je danes  poln nasprotij in nerazumevanja na eni strani ter povezovanja na drugi strani. Spoznavanje drugih kultur, jezikov in ver z mednarodnimi izmenjavami je  najboljši način privzgajanja tolerantnosti in sprejemanja drugačnosti.

II. gimnazija Maribor načrtno omogoča mednarodne izmenjave dijakom. Pri tem je posebej pomembno, da imamo izmenjave tudi  s šolami izven evropskega prostora, saj je kultura teh dežel bistveno drugačna od naše.

II. gimnazija ima izmenjave s šolami iz Švedske, Nemčije, Francije, Španije, Italije, Srbije, Rusije, Izraela, s Kitajske. Posebej smo ponosni na izmenjavo in skupni projekt z Ugando, kjer pomagamo ugandskim otrokom in bogatimo sebe ter svoje razumevanje različnosti.