BIOLOŠKA DELAVNICA

Biološka delavnica ponuja dijakom, ki jih dodatno zanimajo biološke vsebine sproščeno pridobivanje širšega znanja na področju biologije.

Z laboratorijskim in eksperimentalnim delom obravnavamo zanimive in aktualne biološke vsebine, tudi po predlogih dijakov, ki se jih pri pouku ne izvaja ali pa jih izvajamo manj poglobljeno.

Eksperimentalno delo je večinoma skupinsko. Uporabljamo klasično ter tudi nadstandardno laboratorijsko opremo. Metodologija, ki jo uporabljamo, je naslednja: mikroskopiranje, spektrofotometrija, merjenje z uporabo merilnih naprav Vernier, opazovanje in anatomske sekcije.

Delavnica se je izkazala za zelo uspešno, saj imajo dijaki možnost delati v manjših skupinah in z nadstandardno opremo, ki se jo pri pouku manj uporablja, ker je težje nadzorovati pravilno uporabo ali ker tovrstne opreme ni dovolj za izvedbo vaj pri rednem pouku, kjer je dijakov bistveno več. Dijaki pri tovrstnem delu v manjših skupinah v večjem obsegu razvijajo ideje za izboljšanje ali načrtovanje novih eksperimentov.

Vodja biološke delavnice na šoli: Helena Rihtar
Mentorji: Vesna Hojnik, Katja Holnthaner Zorec, Tamara Šiško, Jure Škraban in Helena Rihtar


KROŽEK ASTRONOMIJA

Astronomski krožek je na naši šoli že tradicija. Tukaj se dijakom ponudi možnost, da slišijo vsebine, za katere pri rednih urah fizike zmanjka časa. Poglobimo se v spoznavanje našega planeta, našega osončja ter druga osončja. Naučimo se kje v naši galaksiji se nahajamo ter kako izgledajo druge galaksije. Vesolje je zelo prostrano in v njem se nahaja veliko različnih objektov, ki jih lahko pri krožku spoznamo bolj podrobno. Seveda pa krožek nudi dijakom, da spoznajo astronomsko opremo in se naučijo z njo tudi rokovati. Večkrat se odpravimo na astronomska opazovanja ter slikanje objektov v vesolju. Takšen krožek omogoči dijakom, da dobijo širšo sliko o vesolju in o našem mestu v njem.

Mentor: Matjaž Črček
Srečanja: Enkrat na teden po dve uri ter še dodatna srečanja pri opazovanjih


MATEMATIČNI KROŽKI

Pri matematičnih krožkih nadgrajujemo in poglabljamo znanje, pridobljeno pri rednih urah pouka in se pripravljamo na matematična tekmovanja. V začetku šolskega leta potekajo intenzivne priprave na tekmovanje iz logike, kmalu za tem pa priprave na tekmovanje iz razvedrilne matematike. Skozi celo šolsko leto potekajo redni matematični krožki po letnikih ter krožek za tekmovanje iz finančne matematike. Prvi in drugi letnik imata vsak svoj redni krožek, tretji in četrti letnik pa skupnega. Na matematičnih krožkih se dijaki ne-le pripravljajo na največje tekmovanje iz znanja v Sloveniji, tekmovanje za Vegovo priznanje, temveč tudi odkrivajo lepote in zanimivosti matematike, za katere pri pouku pogosto ni časa.

Krožek za 1. letnike se po državnem tekmovanju za Vegova priznanja spremeni v priprave na tekmovanje MGSC v Beogradu, katerega se lahko udeležijo le dijaki prvih letnikov.

Naši dijaki se udeležujejo tudi priprav na mednarodna tekmovanja, od katerih je najbolj priznano Mednarodna matematična olimpijada. Osrednje slovenske priprave na ta tekmovanja potekajo v Ljubljani, v okviru krožka za 3. in 4. letnike pa potekajo vzporedne priprave. Tako lahko naši dijaki lažje sledijo pripravam v Ljubljani.


TEKMOVANJE V ODPIRANJU FIZIKALNIH SEFOV VIDEL, PREMISLIL, ODKLENIL!

Tekmovanje v odpiranju fizikalnih sefov »Videl, premislil, odklenil«! ne obsega le odpiranja sefov, temveč tudi njihovo izdelavo. Večino priprav na tekmovanje obsega oblikovanje in izdelavo fizikalnega sefa. Najprej si skupaj zamislimo zanimive fizikalne pojave, iz katerih izdelamo fizikalne uganke. Začetne ideje za fizikalne uganke najprej preizkusimo, dopolnimo in jih naredimo zanimive za reševanje. Pri tem si pomagamo z bogato in moderno laboratorijsko opremo, ki nam omogoča veliko možnosti za preizkušanje in improvizacijo. Nato pričnemo z nabavo materialov za izdelavo posameznih fizikalnih ugank ter njihovo izdelavo. Izdelava poteka v sproščenem timskem vzdušju, ki ga neredko začinimo z domačimi keksi in kavo – sladkamo po želji. Izdelane fizikalne uganke preizkušamo, izboljšujemo ter pilimo njihovo delovanje. Sledi priprava natančnih načrtov ohišja sefa, v katerega vgradimo posamezne fizikalne sklope in uganke. Nato je treba sef preizkusiti in odpraviti še zadnje pomanjkljivosti. Poleg izdelave sefa se pripravimo tudi na odpiranje drugih sefov, v katere moramo »vdreti« na tekmovanju.

Mentor: ALEŠ VUNJAK
Št. srečanj, št. ur: 35, 70
Št. udeležencev: 5