RAZISKOVALNO DELO

Raziskovalno delo dijakov je priložnost za razvijanje raziskovalnega pristopa, samoiniciativnosti, kritičnega mišljenja, možnost za samostojno delo in širjenje znanja področja, ki posameznika zanima. Predstavlja dodatno spodbudo za delo nadarjenih dijakov in pripomore k razvijanju njihovih potencialov.

Raziskovalna dejavnost na II. gimnaziji Maribor ima dolgo tradicijo. Že več kot tri desetletja  mlade vzpodbujamo k raziskovanju in na ta način nekoliko drugačnemu učenju. Dijakom pri pripravi raziskovalnih nalog pomagajo strokovno usposobljeni mentorji, profesorji naše šole in strokovnjaki iz univerze in različnih raziskovalnih institucij. Organiziramo tudi  predavanja priznanih znanstvenikov,  delavnice za spoznavanje znanstvene metode dela in dan mladih raziskovalcev.

Z raziskovalnimi nalogami sodelujemo na regijskem srečanju mladih raziskovalcev ‘Mladi za napredek Maribora’, na državnem srečanju mladih raziskovalcev Slovenije, na razpisu za Krkine nagrade in tekmovanjih v tujini. Vsako leto dijaki pripravijo okrog petdeset raziskovalnih nalog, s katerimi dosegajo najvišje uspehe tako na regijskem kot tudi na državnem in mednarodnem nivoju.

Spletna stran: https://raziskovalci.druga.si/

Koordinatorica raziskovalne dejavnosti: Katja Holnthaner Zorec