Aktivnosti med letom po mesecih v šolskem letu 2017/18:

II. gimnazija Maribor vsako leto vpisuje tudi dijake iz drugih držav. Da bi se dijaki lažje vključili v razred, šolo in lokalno skupnost smo jim pripravili naslednje aktivnosti.

Smučarski tečaj za dijake iz bivših jugoslovanski republik: Smučajmo vsi!

BOŽIČNA LJUBLJANA

IB DAY

POHOD NA TRIKOTNO JASO

SPREJEM MM1

VODENJE PO MARIBORU

TOK TEDEN

Izobraževanja za profesorje v šolskem letu 2016/17:

V šolskem letu 2016/17 so se izobraževanja udeležile štiri profesorice. Dve v Veliki Britaniji in dve na Malti.

VELIKA BRITANIJA
Naslov izobraževanja: Bringing British Culture to Life
Inštitucija: Bell teacher’s campus, Homerton College, Cambridge

Naslov izobraževanja: Contemporary English
Inštitucija: Bell Cambridge

MALTA
Naslov izobraževanja: CLIL-Methodology & ICT Tools for Teachers working with CLIL
Inštitucija: ETI – Ecxecutive Learning Institute Malta