4. 9. 2023 bo pričel teči rok za zbiranje prijav in potrebnih dokazil za dodelitev enkratne finančne pomoči. Rok za oddajo dokazil je 15. 9. 2023.

Dijaki lahko trikrat v šolskem letu zaprosijo za enkratno denarno finančno pomoč, na podlagi sprejetega Pravilnika o dodeljevanju finančne pomoči dijakom.

Dijaku se lahko financirajo stvari in aktivnosti povezane s šolanjem (npr. šolska ekskurzija, mesečna vozovnica, šolsko kosilo, nakup učbenikov).

Šola pri dodelitvi sredstev socialno ogroženim dijakom upošteva naslednje kriterije:

  • subvencija malice,
  • višina otroških dodatkov,
  • višina dohodkov na družinskega člana,
  • brezposelnost staršev,
  • dolgotrajna bolezen v družini,
  • dolgotrajnejše socialne težave in druge specifike v družini,
  • ali je dijak vozač.

Dijaki se na razpis prijavijo s prijavnico, ki jo lahko dobijo pri razrednikih ali v šolski svetovalni službi.