II. gimnazija Maribor – Šola ambasadorka Evropskega parlamenta, je danes organizirala tekmovanje Osnovnih šol v poznavanju EU pod naslovom »Evropejček 2022«.

Tekmovanja se je udeležilo 21 učencev iz 6 mariborskih in šole iz Slovenske Bistrice.

Iz vsake šole so v poznavanju EU tekmovali 3 učenci, njihovi rezultati pa so se seštevali.

Rezultati so naslednji:

  1. mesto – OŠ Prežihovega Voranca Maribor
  2. mesto – OŠ Bojana Ilicha
  3. mesto – OŠ Angela Besednjaka

Zmagovalne ekipe so prejele pokal »Evropejček 2022«.

Med posamezniki so se najbolj izkazali:

  1. mesto – Jure Krajnc, OŠ Prežihovega Voranca Maribor
  2. mesto – Mark Verginella, OŠ Bojana Ilicha Maribor
  3. mesto – Jaka Ravnik, OŠ Prežihovega Voranca

Najboljši posamezniki so nagrajeni s priznanjem in z enodnevnim izletom na Dunaj.

 

Vsi tekmovalci so upravičeni do strokovne ekskurzije v Ljubljano, kjer bodo obiskali Državni zbor Republike Slovenije, Hišo EU in preživeli zabaven dan poln novih odkritij.