Sporočamo, da je raziskovalna naloga Ane Brence (mentorica Zdenka Keuc, somentorica Tamara Šiško) z naslovom Primerjava antimikrobne učinkovitosti evgenola, indol-3-karbinola in karvona s triklosanom0 bila izbrana za sodelovanje na mednarodnem sejmu znanosti in tehnike (ISEF) (predstavnik Slovenije). Sejem bi moral potekati med 10. in 15. majem v mestu Anaheim v Kaliforniji, vendar je bil zaradi trenutne situacije, tako kot številna druga mednarodna tekmovanja in srečanja, odpovedan.

Kljub temu da sejma ne bo, se je organizator Društvo za znanost in javnost odločil, da sodelujočim tekmovalcem podeli naziv finalist in alumni društva. To je lepo priznaje tako za Ano kot za raziskovalno delo na II. gimnaziji Maribor.