Naši dijaki so v finalu državnega srečanja mladih raziskovalcev Slovenije, ki je potekalo 14. 5. 2019 v Murski Soboti,  dosegli kar 14 zlatih in 10 srebrnih priznanj, kar je največ doslej. Vsem raziskovalcem in njihovim mentorjem iskreno čestitamo za njihove raziskovalne dosežke!

Prejemniki zlatih priznanj so:

Avtor: Filip Marhl, 4. b

Naslov naloge: Kolikšnim hrupnim obremenitvam smo mladi izpostavljeni ob poslušanju glasbe s slušalkami

Mentor: Marko Jagodič

Raziskovalno področje: Fizika

 

Avtorja: Jaka Gaal, Rok Rajher, 3. b

Naslov naloge: Simulacija krivulje leta navadne in golf žogice

Mentorja: Peter Crnjac, Tadej Crnjac

Raziskovalno področje: Fizika

 

Avtor: Rok Lobnik, 2. c
Naslov naloge: Gnezditvena biologija sekundarnih duplaric v Mariboru

Mentorja: Tilen Basle, Alenka Prapotnik Zalar

Raziskovalno področje: Biologija

 

 

Avtorica: Nika Ekart, MM1
Naslov naloge: Vpliv presnovnih procesov dveh izbranih vrst gliv na zmanjšanje koncentracije težkih kovin v onesnaženem substratu

Mentorja: Katja Holnthaner Zorec, Luka Šparl

Raziskovalno področje: Ekologija z varstvo okolja

 

Avtorici: Zala Breznik, Hana Vauda Lorenčič, 2. c
Naslov naloge: Spletno nakupovanje zdravil brez recepta

Mentorica: Zdenka Keuc

Raziskovalno področje: Ekonomija

 

Avtor: Timotej Šuman, 3. e
Naslov naloge: Ločevanje enantiomerov s pomočjo kristalizacije

Mentorica: Zdenka Keuc

Raziskovalno področje: Kemija

 

Avtorica: Nika Korže, 3. d
Naslov naloge: Čustvena inteligentnost v povezavi s šolsko uspešnostjo in zadovoljstvom z življenjem

Mentorica: Janina Curk

Raziskovalno področje: Psihologija

 

Avtorica: Hana Oštir, 2. f
Naslov naloge: Analiza motivov v romanih Štefana Kardoša

Mentor:  Drago Meglič

Raziskovalno področje: Slovenski jezik in književnost

 

Avtorica: Lara Rubin, 4. f
Naslov naloge: Razvoj jezikovne identitete prvoosebne pripovedovalke v romanu Angel pozabe

Mentor: Drago Meglič

Raziskovalno področje: Slovenski jezik in književnost

 

Avtor: Matic Rezman Tasič, MM1
Naslov naloge: Legitimizacija oblasti in distributivna pravičnost

Mentor: Matevž Rudl

Raziskovalno področje: Filozofija in sociologija

 

Avtorica: Julija Koletnik, MM1
Naslov naloge: Biološka aktivnost ekstraktov sladkega pelina (Artemisia annua L.) ob nanosu na humane celice

Mentorji: Petra Kotnik, Uroš Maver, Katja Holnthaner Zorec

Raziskovalno področje: Interdisciplinarno

 

Avtorica: Aleksandra Vujanović, 3. a

Naslov naloge: Antioksidativna učinkovitost ekstraktov rožmarina in navadne melise ter vpliv na spomin in stres

Mentorici: Darja Kravanja, Irena Dogša

Raziskovalno področje: Interdisciplinarno

 

Avtorica: Ana Brence, 3. e

Naslov naloge: Primerjava antimikrobne učinkovitosti evgenola, indol-3-karbinola in karvona s triklosanom

Mentorici: Zdenka Keuc, Tamara Šiško

Raziskovalno področje: Druga področja

 

Avtor: Miha Kramberger, 2. f

Naslov naloge: Prostorsko modeliranje izbire modalitete prevoza dijakov v šolo

Mentorici: Simona Šinko, Katja Holnthaner Zorec

Raziskovalno področje: Gradbeništvo in promet