Jesenski rok splošne mature bo potekal med 23. 8. 2023 in 1. 9. 2023. Pisni izpiti se pričnejo ob 9.00, ustni pa po razporedu, ki bo posredovan na elektronske naslove prijavljenih dijakov in bo objavljen v ponedeljek, 21. 8. 2023, na oglasni deski šole.

23. avgust 2023 ob 9.00 SLOVENŠČINA
24. avgust 2023 ob 9.00 MATEMATIKA
25. avgust 2023 ob 9.00 ANGLEŠČINA
26. avgust 2023 ob 9.00 NEMŠČINA
28. avgust 2023 ob 9.00 FIZIKA, BIOLOGIJA, KEMIJA, ZGODOVINA,  SOCIOLOGIJA, FILOZOFIJA, PSIHOLOGIJA, UMETNOSTNA ZGODOVINA
29. avgust 2023 ob 9.00 EKONOMIJA, GEOGRAFIJA