V Novem mestu so podelili že 47. Krkine nagrade za raziskovalno delo srednješolcev na področju medicinskih ved. Gabriela Štumberger, Nika  Žurga in Eva Krčmar so za svoje raziskovalne naloge prejele Krkino nagrado, Maša Predin, Matija Pečnik in Staš Gruden pa Krkino priznanje. Mentorici Zdenka Keuc in Katja Holnthaner Zorec sta prejeli posebno priznanje za dolgoletno prizadevno spodbujanje in uspešno mentorstvo dijakov pri raziskovalnem delu.

Nagrajene naloge:

Avtorica: Gabriela Štumberger

Naslov naloge: Antimikrobne in antioksidativne lastnosti nabranih in gojenig gob mešanega gozda 

Mentorja: Boštjan Vihar, Katja Holnthaner Zorec

Avtorici: Nika Žurga, Eva Kerčmar

Naslov naloge: Uporaba hidrokinonskih nanodelcev pri razvoju fluorescentnega nanosenzorja za detekcijo nizkih koncentracij Pb2+ ionov

Mentorica: Zdenka Keuc

Foto: fotoarhiv Krke