Z novim šolskim letom smo zamenjali ponudnika šolske prehrane in posodobili način prijave in odjave malice. Ponudnik šolske prehrane je Prometna šola Maribor.

Po novem vam bo na voljo tudi spletno naročanje menijev in odjava prijavljene malice preko portala Lo.polis. Vsi, ki želite malicati v šoli, morate oddati Prijavnico na šolsko prehrano. Tisti, ki prijavnice niste oddali ob koncu šolskega leta, jo lahko dobite v fotokopirnici ali na šolski spletni strani. Prijavnice oddate šolski svetovalni službi (Tjaša Lepoša). Cena obroka ostane enaka in znaša 2,42 evra. Glede subvencionirane malice ostane vse enako, oddati je treba le prijavnico. Vse podatke o morebitnih subvencijah si šola pridobi sama iz Centralne evidence udeležencev. Da bo prilagajanje na nov sistem naročanja in odjav od naročene malice potekal lažje in hitreje, smo vam pripravili krajša navodila, najdete jih na tej povezavi:

https://www.druga.si/wp-content/uploads/2015/08/malica-navodila-za-dijake.pdf

 

Screenshot_2016-08-31-12-46-57-1