Nagovor ravnatelja

II. gimnazija Maribor je bila ustanovljena leta 1949 na takratnem obrobju mesta Maribor za otroke delavcev in kmetov kot šola »čez Dravo«. Zaradi velike volje in trdega dela učiteljev ter dijakov se je hitro uveljavila v slovenskem šolskem prostoru, k temu so pripomogli kulturna dejavnost in uspehi na naravoslovnem in matematičnem področju. Uvedba mednarodne mature leta 1990 je šolo uveljavila tudi v mednarodnem šolskem prostoru.

Danes je II. gimnazija Maribor uveljavljena šola v slovenskem in mednarodnem prostoru. Njeno naravnanost najbolje opiše poslanstvo II. gimnazije Maribor, ki je razvijanje ustvarjalnosti, samoiniciativnosti, ustvarjalnosti, solidarnosti in samostojnosti. Poslanstvo izpolnjujemo s kvalitetnim poukom v sodobno opremljeni šoli, z odličnimi rezultati na maturi in 80 izvenšolskimi dejavnostmi, združenimi v programu DrugaDruga na vseh področij ustvarjalnosti.

Povezave s šolami v Avstriji, Nemčiji, Italiji, Srbiji, Izraelu, Franciji, Španiji, Ugandi, Rusiji, Tunisu na Kitajskem in Poljskem tradicionalni Festival pomladi/Spring Festival z udeležbo dijakov iz več kot desetih evropskih držav omogočajo našim dijakom spoznavanje drugačnih kultur in jezikov.

Veliko zanimanje za vpis najboljših učencev osnovnih šol najbolje odraža odlično delo šole, ki svojim sloganom Šola, ki odpre vsa vrata izpolnjuje ambicije in želje dijakov po kvalitetnem znanju in odkritju svojih poklicnih interesov z namenom uspešnega nadaljevanja šolanja na prestižnih slovenskih fakultetah in svetovnih univerzah.

II. gimnazija Maribor ima v svojem nazivu besedo »druga«, ki jo najdemo tudi v besedi »drugačnost«. Skoraj 10 000 maturantov je do sedaj obiskovalo Drugo in izkusilo njeno drugačnost. Veseli bomo, če jo boste po končani osnovni šoli izkusili tudi vi, dragi osnovnošolci.

mag. Ivan Lorenčič,
ravnatelj