Prijavnica – Počitnice na Drugi

Spoštovani starši!

Na program Počitnice na Drugi se prijavite tako, da izpolnite spletno prijavnico, ki sledi v nadaljevanju. Po pregledu vaše spletne prijave boste na svoj spletni naslov prejeli potrditev in prijavnico, ki jo še enkrat izpolnite, natisnete in podpišete. Prosimo vas, da vaši otroci na prvi dan Počitnic na Drugi podpisano prijavnico prinesejo s seboj.

Če želite prijaviti več kot enega otroka, izpolnite dodatno prijavnico. Za vsakega naslednjega otroka iz družine se obračuna 20-odstotni popust.

Najlepše se vam zahvaljujemo za zaupanje. Veselimo se srečanja z vašimi otroki!

  Podatki o otroku (učencu)

  Ime in priimek (obvezno)

  Datum rojstva (obvezno)

  Stalni naslov (Ulica, hišna številka in ime pošte) (obvezno)

  Elektronski naslov (obvezno)

  Razred, ki ga otrok zaključuje v šolskem letu 2021/22 (obvezno)

  Ime osnovne šole, ki jo obiskuje:

  IZBIRA TEME

  Dodatna aktivnost
  Za dodatno aktivnost (med 13.30 in 15.00, razen srede in petka) je otrok izbral:

  Podatki o starših oziroma skrbnikih
  Izpolni samo eden od staršev ali skrbnikov

  Ime in priimek (obvezno)

  Ustrezno označite
  očematiskrbnik

  Stalni naslov (Ulica, hišna številka, poštna številka in ime pošte) (obvezno)

  Telefon ali GSM (obvezno)

  Vaša e-pošta (obvezno)


  Udeležba Počitnic na Drugi

  Moj otrok se bo Počitnic na Drugi udeležil

  prvičdrugičtretjičveč kot 3x

  Morebitni komentarji

  Morebitni zdravstveni problemi ali druge posebnosti (alergije, laktozna intoleranca, gluten), ki bi lahko vplivale na potek izvajanja programa Počitnic na Drugi.

  Sprejemanje splošnih pogojev (ustrezno označite)*
  Izjavljam, da sem seznanjen/a in se strinjam s splošnimi pogoji udeležbe v programu Počitnice na Drugi.

  * splošni pogoji

  Varovanje osebnih podatkov
  Izjavljamo, da bomo vse vaše osebne podatke, posredovane preko našega spletnega obrazca, hranili in varovali v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. št. 94/2007 ZVOP-1- UPB1 in 177/20). Izjavljamo, da bodo vsi osebni podatki obdelani in hranjeni toliko časa, kot bo treba za dosego namena, za katerega so bili pridobljeni. Po tem roku bodo osebni podatki izbrisani oz. uničeni v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. št. 94/2007 ZVOP-1-UPB1 in 177/20).