Vabilo k prijavi dijaka za udeležbo na poletni šoli v ZDA Poletna šola »Summer Institute for Youth« je program znotraj iniciative »Benjamin Franklin Transatlantic Fellows Initiative«. Namenjen je dijakom in dijakinjam, ki štiri tedne v ZDA v okviru različnih oblik interaktivnih aktivnosti, praktičnih izkušenj in drugih načinov izkustvenega učenja raziskujejo globalne izzive.

Skozi sodelovanje na programu se udeleženci naučijo več o demokratičnih praksah, transatlantskih odnosih, prostovoljni službi, reševanju konfliktov, kritičnem razmišljanju, toleranci in spoštovanju različnosti ter mladinskemu vodenju.

Poletna šola bo potekala na Wake Forest University (Winston-Salem, North Carolina), ki bo potekala od 24. junija do 22. julija 2017 in se je bo udeležilo do 90 mladih iz Evrope in ZDA.

V letu 2017 se bo odvijala že deseta ponovitev programa, ki spodbuja ustvarjanje odnosov med mladimi generacijami Evropejcev in Američanov ter promovira zavedanje o skupnih vrednotah, ki jih združujejo v globalnih izzivih 21. stoletja.

Več informacij o programu je na spletni strani programa https://bftf.org/.

Srednja šola lahko nominira največ enega dijaka ali dijakinjo, ki: a) ima državljanstvo Republike Slovenije; b) je šolskem letu 2016/2017 redno vpisan/a v 2. ali 3. letnik srednješolskega programa in bo 24. junija 2017 star/a med 16 in 18 let; c) ima dobro znanje angleškega jezika; d) namerava jeseni 2017 nadaljevati z izobraževanjem v Sloveniji; e) izkazuje visok vodstveni potencial (navesti projekte/aktivnosti, ki to izkazujejo); f) se zanima za čezatlantske odnose in želi izkusiti življenje in kulturo ZDA; g) ima dobre akademske uspehe, kar izkazuje s šolskimi ocenami, nagradami in priporočilom šole (priložiti); h) izkazuje zavezanost skupnosti in obšolskim dejavnostim; i) nima oz. ima minimalne predhodne izkušnje z izobraževanjem ali potovanjem v ZDA; j) je zrela, odgovorna, neodvisna, samozavestna, odprta, strpna, premišljena in radovedna oseba; k) je pripravljen/a in sposoben/a za polno udeležbo v poletnem intenzivnem programu, udejstvovanje skupnosti in aktiven izobraževalni potovalni program; l) lahko živi v kampusu, kjer deli namestitev, potuje in sodeluje z multinacionalno skupino udeležencev iz Evrope in ZDA ter je pripravljen/a srečevanja in sodelovanja z različnimi skupinami Američanov v širši skupnosti in zmožen/na prilagajanju kulturnim in družbenim praksam, ki so drugačne od tistih v domači državi; m) mu bo šola udeležbo na tem programu vrednotila kot del izobraževalnega programa

Prijavo je potrebno oddati po e-pošti na naslov ad-futura@sklad-kadri.si najkasneje do petka, 20. marca 2017. Prijava v angleškem jeziku mora vključevati: 1. izpolnjen obrazec »NOMINATION FORMAT«; 2. če gre za mladoletno osebo soglasje staršev ali zakonitega zastopnika, da se strinja z nominacijo; 3. esej dijaka oziroma dijakinje na temo: »Kakšna je moja motivacija za udeležbo in kako bom pridobljeno znanje uporabil v skupnosti« v angleškem jeziku, ki ne sme presegati ene tipkane strani; 4. priporočilno pismo in mnenje šole, ki vsebuje informacije o izpolnjevanju pogojev (alineje od b do l) prejšnjega odstavka.

Med kandidati s popolno prijavo bo za udeležbo izbran en dijak oziroma dijakinja iz Slovenije. Veleposlaništvo Združenih držav Amerike v Ljubljani mora oddati prijavo z zahtevano dokumentacijo kandidata najkasneje do 7. 4. 2017.

aDodatne informacije in prijava: Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije Dunajska 22, 1000 Ljubljana tel. 01 434 1589 aleksandra.trcek@sklad-kadri.si

OBRAZCA za prijavo:

2017_ BFTFI Bio nomination Form

2017_BFTFI My Expectations