PREŠERNOV NATEČAJ 2024

 

 

S krikom, ki se ti trga iz prsi,

ne boš zatresel sveta,

ne boš izdrl strupenega noža

iz korenine srca,

ne boš izrekel tiste besede, ki se je spočela v tebi,

ki je v tebi zorela in rasla in je postajala tvoj svet …

 

(Jure Detela: S krikom, ki se ti trga iz prsi)

 

 

Z nekoliko temačnimi besedami pesnika Jureta Detele odpiramo letošnji Prešernov natečaj in vabimo vse tiste, ki čutite kak »krik v prsih«, da s pomočjo besed, podob, zvoka ali gibov izrazite svoj svet in tako zatresete še našega. Svoja pesniška, prozna ali dramska besedila, fotografska in likovna dela ter filmske in glasbene izdelke oddajte v pregled članom komisije na petih področjih – literarnem, likovnem, glasbenem, fotografskem ali filmskem.

 

Svoje ustvarjanje zberite in sestavite v urejeno celoto, ki naj predstavlja kontinuiteto vašega ustvarjanja, ter oddajte v tajništvo šole do 12. 1. 2024. Izdelki naj bodo opremljeni s poljubno šifro, hkrati pa oddajte tudi kuverto, na kateri naj bosta zapisani šifra in izbrano umetniško področje (LIT/LIK/GLA/FOTO/FILM), vanjo pa vstavite list s svojimi podatki (ime, priimek in razred). Ne pozabite upoštevati spodaj navedenih razpisnih pogojev.

 

Za sodelovanje na natečaju se ni treba prijavljati prek aplikacije DrugaDruga; zadošča zgolj oddaja prispevka.

 

 

RAZPISNI POGOJI

 

Natečaj za scenarij proslave

Dijaki, ki verjamejo, da lahko sporočijo kaj ustvarjalnega, svežega in estetsko dovršenega, naj pošljejo svojo idejo v obliki scenarija za proslavo ob slovenskem kulturnem prazniku. Vabimo posameznike ali skupine (morda tudi razrede), da se predstavijo s svojim predlogom izvedbe proslave. Scenarije oddajte profesorici Tini Mojzer do 15. 12. 2023 na el. naslov: tina.mojzer@druga.si.

 

Literarno področje

Prispevki naj bodo plod daljšega ustvarjanja in raznoliki. Oddate lahko besedila različnih literarnih zvrsti (pesmi, prozo in dramatiko), lahko pa se odločite samo za eno zvrst. Med svojimi literarnimi stvaritvami izberite tiste, ki predstavljajo neko celoto, vendar naj bo teh dovolj, da lahko komisija ovrednotiti vaše ustvarjanje. Oddani prispevek opremite s šifro in z oznako »LIT«, šifro pa dešifrirajte v zaprti kuverti, ki jo dodajte v večjo kuverto skupaj s prispevkom.

 

Likovno področje

Vse prispevke z likovnega področja (slike, kiparska dela) primerno zavarujte in prav tako opremite s šifro ter jo dešifrirajte v zaprti kuverti, ki jo prilepite na zadnjo stran izdelka.

 

 

Glasbeno in plesno področje

Na Prešernov natečaj lahko prijavite solistične ali skupinske avtorske vokalne, inštrumentalne, vokalno-inštrumentalne ali plesne dosežke vašega kreativnega ustvarjanja. Lahko se tudi odločite za kompozicijsko tehniko (ročna notacija ali notacija s primernim računalniškim glasbenim programom), računalniško kompozicijo, aranžiranje glasbenega dela, improvizacijo ali stilistično tehniko, klasični ali sodobni ples.

 

Vsaka skladba oz. vaše avtorsko delo mora biti posneto v video, midi, wav ali mp3 obliki, dolžina skladbe oz. plesa mora biti od 2 do 6 minut, predložiti je treba partituro vašega dela in obvezno sestavek v obsegu 200–300 besed, v katerem pojasnite namen nastanka vašega dela, njegovo razumevanje vsebine oz. naslova, proces izdelave (ideje, viri, notni osnutki, plesni koraki …) in rezultat oz. vaš avtorski izdelek kot celoto. Ne pozabite: zapakirano in šifrirano ovojnico oddajte s pripisom »GLA«.

 

Fotografija

Fotografije, ki jih boste oddali na natečaj, naj bodo v enem izmed navedenih formatov: 13 x 18, 30 x 40 ali 30 x 45. Posamezna kolekcija naj bo vedno v enakem formatu zaradi morebitne uporabe fotografij za kasnejšo razstavo. Digitalnega ali kakšnega drugega medija, na katerem se nahajajo posnetki, ne prilagajte v kuverto s kolekcijo. Komisija bo namreč ocenjevala samo fotografije.

Število fotografij v posamezni kolekciji naj bo od 3 do največ 10 in naj bodo ustrezno pritrjene na podlago, skupaj s podlago naj ne presegajo A3-formata oziroma zgoraj navedene največje dimenzije. Če posameznik na natečaju sodeluje z več kolekcijami, naj bo vsaka samostojna in opremljena s svojo šifro. Posamezni dijak lahko sodeluje največ s tremi različnimi kolekcijami.

Posamezna kolekcija naj bo vsebinsko zaključena. Tema fotografij, ki sodelujejo na natečaju v obliki kolekcij, ni določena. Posamezne fotografije ne bodo vključene v razpis.

Šifra in oznaka »FOTO« morata biti razvidno označeni na kuverti, v kateri se nahaja kolekcija. Podatki o avtorju so skupaj s šifro posebej priloženi v manjši kuverti.

 

Filmsko področje

FILM/VIDEO/ANIMACIJA

Na Prešernov natečaj lahko prijavite kratki igrani/dokumentarni/eksperimentalni film/video/animacijo. Film/video je lahko posnet z mobilnim telefonom, s fotoaparatom ali kamero. Animacija je lahko narejena v kateri koli tehniki (stop-motion, objektna, lutkovna, s plastelinom, računalniška …). Žanrskih in vsebinskih omejitev ni. Film/video/animacija naj ne presega 10 minut. Daljši izdelki žal ne bodo upoštevani.

Izdelek oddajte v formatu mp4, animacije pa v zapisu gif, avi ali swf.

Izdelku v kuverti z oznako »FILM« priložite tudi besedilo z naslednjimi podatki: avtorstvo, lokacija, čas snemanja/izdelave, tehnična ekipa (zvok, montaža, fotografija, kamera …). Izdelek naj spremljata tudi zelo strnjen sinopsis in zgoščena razlaga vašega dela (namen, učinek, tehnika projekta).

 

 

Predsednica komisije za Prešernov natečaj

Maja Savorgnani, prof.