UMETNOST, IZPREGOVORI!

Na letošnji Prešernovi proslavi, ki jo je režirala Jona Novak iz 4. c, smo se sprehajali po slovenski literarni zgodovini. Pristali smo v vseh književnih obdobjih; od ljudskega slovstva, reformacije in baroka do razsvetljenstva, romantike in realizma. V moderni nas je pričakal Cankar, ta je podal roko ekspresionizmu, ki je tlakoval pot v sodobnost. Spomnili smo se ključnih avtorjev, t. i. velikanov slovenske književnosti. Trubarja, Vodnika, Prešerna, Tavčarja, Cankarja, Kosovela, Kajuha je interpretiralo 6 recitatorjev, ki so v koreografskih skicah skušali zajeti tudi »zeitgeist« posameznega obdobja. Žiga Virtič, Tin Šoškič, Katarina Cvetek, Živa Brumen, Iza Korpar in Nuša Ornik so delovali kot usklajena celota. Likovno podobo umetniškega dela proslave je oblikovala Sandy Cizej, ki je pripravila digitalne avtorske animacije za vsako literarno obdobje. V animacijah, prikazanih na platnu, je Sandy znova dokazala, da obvlada različne likovne tehnike, ki jih suvereno ter s svojstvenim likovnim izrazom raziskuje.

V letošnjem šolskem letu smo nagradili 22 dijakov na petih ustvarjalnih področjih.

LITERARNA DEJAVNOST

Komisija, ki so jo sestavljali profesorji slovenščine (Maja Savorgnani, Boris Svetel, Nataša Preglau Borko in Katja Premru Kampuš), je soglasno izločila najboljše in se odločila, da nagrado prejme 5 dijakov.

  1. nagrada: Nuša Ornik, 4. f      in     1. nagrada: Doroteja Drevenšek, MM2a
  2. nagrada: Iza Korpar, 4. f
  3. nagrada: Miha Ferlinc, 3. c   in     3. nagrada: Jona Novak, 4. c

 

LIKOVNO PODROČJE

Komisija v sestavi Natalije Črnčec, Nike Kostevšek in Ajde Cerar je v letošnjem letu opozorila na kriterij originalnosti v likovni umetnosti, ki daje vrednost umetniškemu delu. Ob poplavi likovnih del, ki jih ponuja svetovni splet, so članice komisije opazile, da se nekateri avtorji radi zgledujejo po všečnih likovnih predlogih. Izrazile so željo, da bi se mladi zavedali vrednosti lastnih doživljanj in izpovedi v likovnem jeziku, saj so samo ta resnična in edina potrditev ustvarjalnosti.

  1. nagrada: Sandy Cizej, 4. c
  2. nagrada: Iva Grajfoner, 2. a   in    2. nagrada: Tija Rutar, MM1a
  3. nagrada: Anja Hvalec, 3. b     in    3. nagrada: Lara Kapun, MM2a

Pohvala: Zala Jakovac, 1. f

Pohvala za oblikovanje plakata in priznanj natečaja: Lara Kapun, MM2a

 

GLASBA

Komisija, v kateri sta zasedala Eva Hrastar in Viljem Babič, se je odločila, da prve in druge nagrade ne bo podelila, tretjo nagrado pa sta si prislužila dva ustvarjalca.

  1. nagrada: Jurij Zdolšek, 2. c    in    3. nagrada: Ana Dvoršak, 2. a

 

FILMSKO PODROČJE

Žirija v sestavi profesorja Gorazda Beraniča Senegačnika ter Matica Majcena, filmskega kritika in publicista dnevnika Večer, se je odločila, da bo podelila dve enakovredni nagradi.

Nagrado sta tako prejela film BEG, ki so ga soustvarili Pia Rumpf, Lara Cekić in Jan Smole, ter film Doroteje Drevenšek in Nine Kekec KILL THE ARTIST.

 

FOTOGRAFIJA

Na fotografski del natečaja je letos prispelo 15 kolekcij sedmih avtorjev. Komisija, ki sta jo sestavljala profesor Matevž Rudl in zunanji sodelavec Domen Ulbl, se je odločila za 4 nagrade.

  1. nagrada: Ivana Župančič, 3. c
  2. nagrada: Ana Jelenko, 2. c
  3. nagrada: Vinci Oblak, 3. b    in   3. nagrada: Karla Rap, 3. c

 

Vsem nagrajencem Prešernovega natečaja in ustvarjalcem proslave iskreno čestitamo.

 

Tina Mojzer, prof.