Na podlagi 5. točke prvega odstavka 104. člena Zakona o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (Uradni list RS, št. 152/20, 175/20 – ZIUOPDVE, 82/21 – ZNB-C, 112/21 – ZNUPZ, 167/21 – odl. US in 206/21 – ZDUPŠOP) bo naslednje oddelke potekal pouk na daljavo:
1. A do 17. 1. 2022
4. E do 17. 1. 2022
2. Š do 17. 1. 2022
1. F do 17. 1. 2022
MM1 do 18. 1. 2022
1. D do 19. 1. 2022
3. E do 19. 1. 2022
2. F do 20. 1. 2022
3. Š do 20. 1. 2022