REZULTATI REGIJSKEGA TEKMOVANJA IZ ANGLEŠČINE
4. 2. 2019 je na II. gimnaziji potekalo regijsko tekmovanje iz znanja angleščine za dijake 3. letnikov. Gre za tekmovanje iz znanja, katerega krovni organizator je IATEFL Slovenija. Tekmovanje je zajemalo bralno razumevanje in besedišče, poznavanje književnega besedila Brave New World avtorja Aldousa Huxleya in rabo jezika. Na nadaljnje državno tekmovanje, ki bo 18. 3. v Kamniku, sta se uvrstila dijaka MM1: Leon Rupreht in Emanuel Krajnc, in sicer pod mentorstvom prof. Emila Pečnika.
Čestitke!
Klavdija Krempl Slana,
koordinatorica tekmovanj iz angleščine za 3. letnike